Woo, privacy en AVG

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is rechtstreeks van kracht op de verwerkers van persoonsgegevens. Dit betekent dat ook binnen overheidsinstellingen de AVG moet worden nageleefd. Bestuursorganen moeten onder meer waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens past binnen het doel van de verordening en de nodige beschermingsmaatregelen zijn getroffen om datalekken te voorkomen. Daarnaast moeten zij erop zijn voorbereid dat zij op verzoek inzicht kunnen geven in de verwerkte persoonsgegevens van degene op wie die persoonsgegevens betrekking hebben.

Specifieke onderwerpen die kunnen spelen, zijn onder meer:

  • wat mag en moet in een personeelsdossier zijn opgenomen
  • de uitwisseling van persoonsgegevens met derden, zoals een bedrijfsarts, het UWV, een reïntegratiebureau, uw advocaat
  • personeelsinformatie op het intranet, zoals foto’s van uw personeel
  • camera-toezicht binnen uw kantoren en op uw werkterreinen
  • track-en-trace systemen in dienstauto’s
  • de overdracht van personeelsdossiers bij outsourcing
  • bewaartermijnen
  • de rechten van personen wiens persoonsgegevens de overheid verwerkt (burgers en eigen personeel)
  • hoe om te gaan met datalekken
  • de privacy van uw medewerker

Capra kan u adviseren, zowel over de genoemde onderwerpen en privacyvraagstukken in algemene zin, als over het recht op privacy in de arbeidsrechtelijke verhouding tot de overheidswerkgever.

Wet open overheid

Een ieder kan de overheid verzoeken om openbaarmaking van informatie die ziet op bestuurlijke aangelegenheden. Elk verzoek moet binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld en roept de vraag op wat moet, mag en kan worden verstrekt. Opgevraagde informatie namelijk is na verstrekking voor een ieder openbaar. Dat strookt soms niet met zaken als de privacy van derden, de bescherming van bedrijven of de vrijheid van intern beraad. Het kan ook zijn dat wordt verzocht om informatie, die nog vergaard moet worden. Zoals het aantal regelingen dat het bestuur de afgelopen tien jaren met medewerkers heeft getroffen. U hebt deze informatie misschien wel maar zou daarvoor alle personeelsdossiers moeten inzien en evenals de al gearchiveerde dossiers. Zou u hiertoe op grond van de wet verplicht kunnen worden? En als u informatie verstrekt, hoe moet u die dan aanleveren? Bent u gehouden volledige inzage te geven in teksten of gaat het recht op openbaarheid niet zover?

Expertteam Privacy en Open Overheid

Capra advocaten kan u met een antwoord op deze en alle andere vragen helpen. Wij adviseren u graag over de behandeling en afhandeling van Woo-verzoeken. Daarbij maken we gebruik van ons expertteam Privacy en Open Overheid.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten onderaan deze pagina of met uw vaste contactpersoon bij Capra,

Direct
naar

Woo, privacy en AVG in de sectoren

Teaser Home

Woo, privacy en AVG binnen de sector

Overheid

Teaser Onderwijs

Woo, privacy en AVG binnen de sector

Onderwijs

Teaser Zorg

Woo, privacy en AVG binnen de sector

Zorg

Actueel

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer

Specialisten

Sanne Dassen Capra Advocaten - Maastricht

Sanne Dassen

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 58
Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84
arien Korevaar

Marien Korevaar

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 17 89 37
Vincent Stavleu - Capra Advocaten

Vincent Stavleu

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid,
Expertteam:
,
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 59 89 93 79

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl