Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller 150 150 Capra Advocaten

Vanaf 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024 is het mogelijk het UWV te verzoeken de WIA-aanvragen van 60-plussers vereenvoudigd te behandelen. Dit is een van de (tijdelijke) maatregelen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen tegen te gaan. De gedachte achter de vereenvoudigde behandeling is dat partijen sneller duidelijkheid krijgen en de eerste ervaringen leren dat dit ook het geval is.

Wat houdt de vereenvoudigde behandeling in en wat betekent dit voor werkgevers?

Vereenvoudigde behandeling

De werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is, kan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De beoordeling van de WIA-aanvraag wordt altijd gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig én een arbeidsdeskundig onderzoek. Deze toetsing vindt plaats nadat is beoordeeld of voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht (de RIV-toets).

De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn én op dat moment 60 jaar of ouder zijn, alleen worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige. De WIA-aanvraag wordt dan zoveel mogelijk behandeld op basis van schriftelijke informatie, zoals het re-integratieverslag. De werknemer krijgt in principe een WGA-uitkering, gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%, tenzij er sprake is van feitelijke verdiensten van meer dan 65% van het maatmaninkomen.

Alleen als de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat een werknemer helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, zal alsnog een verzekeringsarts worden ingeschakeld om te bepalen of de werknemer volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering.

Zowel de werknemer als de werkgever moet instemmen met de vereenvoudigde behandeling. Als een van de partijen hier niet mee instemt, blijft het mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook blijft het in het geval van een vereenvoudigde behandeling mogelijk om in bezwaar tegen gaan tegen de beslissing van het UWV.

Gevolgen voor werkgevers

De vereenvoudigde behandeling leidt niet tot extra kosten voor de werkgever. De uitkeringslasten die UWV normaal moet toerekenen aan werkgevers via gedifferentieerde premies of eigenrisicodragerslasten, rekent UWV niet toe aan de (ex-)werkgever van de werknemer die met de vereenvoudigde beoordeling te maken krijgt. De vereenvoudigde behandeling kan de werkgever dus een hoop kosten besparen.

Tot slot

Het is raadzaam tijdig met de arbeidsongeschikte werknemer in gesprek te gaan over de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Hebt u vragen over de vereenvoudigde behandeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met uw vaste advocaat van Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer
Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten 150 150 Capra Advocaten

Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl