Arbeidsrecht in de praktijk: “Kunt u hem niet overplaatsen?”

Arbeidsrecht in de praktijk: “Kunt u hem niet overplaatsen?”

Arbeidsrecht in de praktijk: “Kunt u hem niet overplaatsen?” 150 150 Capra Advocaten

Mijn kantoorgenoot mr. Gerdin Boelens merkte op dat overplaatsing in het civiele arbeidsrecht mogelijk is als er voor de overplaatsing maar een serieuze reden bestaat en de werkgever daarbij een redelijk voorstel aan de werknemer doet. In kort geding kreeg de werkgever het gelijk aan zijn zijde.
In een zaak waar ik eerder bij betrokken was, was het de kantonrechter zelf die aan de werkgever vroeg of de werknemer niet overgeplaatst kon worden. Tijdens de schorsing van de zitting die daarop volgde – we werden de ‘gang opgestuurd’ voor een minnelijke oplossing – moest de werkgever eerst zijn verbazing kwijt over de vraag van de rechter. Overplaatsing achtte de werkgever namelijk volstrekt ongewenst. Vanwege wangedrag van de werknemer wilde de werkgever dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen.
De betrokken werknemer was leerkracht in groep 5 van een basisschool. In de klas stonden enkele computers die de leerlingen mochten gebruiken. Een van de computers werd echter door de werknemer geclaimd. Tijdens het zelfstandig werken van de leerlingen, gebruikte de leerkracht de bewuste computer. Kinderen die hulp nodig hadden konden vragen stellen aan hun medeleerlingen maar kwamen daarvoor ook bij de leerkracht. Deze nu, gebruikte de computer niet alleen voor zijn werk maar ook voor het bekijken van plaatjes die niet bestemd waren voor kinderogen. Hij probeerde de plaatjes tijdig weg te klikken of het scherm met een stuk papier af te dekken. Dit lukte (natuurlijk) niet altijd en er volgden klachten van ouders. Toen eenmaal vast kwam te staan wat de leerkracht had gedaan en hij dit zelfs had erkend, was de beslissing voor de werkgever niet zo moeilijk. De positie van de leerkracht was onhoudbaar geworden en het geven van een nieuwe kans was onbespreekbaar.
Dit alles was bij de kantonrechter bekend. Toch probeerde deze de werkgever ervan te overtuigen dat een overplaatsing naar een van de andere 13 basisscholen onder het bevoegd gezag van de werkgever niet onredelijk zou zijn. Na de schorsing – we kwamen er op de gang niet uit – heb ik namens de werkgever nogmaals bepleit dat en waarom overplaatsing echt niet mogelijk was. Ook in deze zaak kreeg de werkgever uiteindelijk het gelijk aan zijn zijde. In de ontbindingsbeschikking oordeelde de kantonrechter dat van de werkgever niet verlangd kon worden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.
Partijen kunnen dan ook maar beter voorbereid zijn op kritische en soms onverwachte vragen van de rechter. Dit vraagt voorafgaand aan een zitting een grondige voorbespreking met de cliënt.
In de volgende editie van de rubriek Arbeidsrecht in de praktijk verhaalt mr. Mark van de Laar over zijn ervaring in het arbeidsrecht.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl