Onderwijs Arbeidsverhoudingen Sociale Zekerheid

De corrigerende tik, is die nog van deze tijd?

De corrigerende tik, is die nog van deze tijd? 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor?

Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor? 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Wet Verbetering Poortwachter en ziekteverzuim van A tot Z

Wet Verbetering Poortwachter en ziekteverzuim van A tot Z 150 150 Capra Advocaten
Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim lees meer

Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren

Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU

Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer