Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter

Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter

Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter 150 150 Capra Advocaten

Een regelmatig terugkerend thema in de tuchtrechtspraak, ook ten aanzien van bedrijfsartsen, is het beroepsgeheim van medisch beroepsbeoefenaren. In mijn onderzoek naar tuchtrechtelijke uitspraken in 2021 blijkt ook daarover een uitspraak te zijn gedaan. In de loop van het jaar zullen ook andere tuchtrechtelijke onderwerpen aan bod komen.

Een bedrijfsarts wordt verweten dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden door e-mailcorrespondentie over een second opinion aan diverse personen werkzaam binnen het bedrijf van de werkgever door te sturen (ECLI:NL:TGZCTG:2021:83). De klager bleek zich niet te kunnen vinden in het advies van de bedrijfsarts en had verzocht om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts weigerde aanvankelijk medewerking vanwege ‘zwaarwegende argumenten’ (bestaande uit onder meer de gedachte dat in een dergelijke situatie een deskundigenoordeel via het UWV de beste optie was), maar ging later alsnog mee in het verzoek. Hij heeft vervolgens e-mailcorrespondentie over de second opinion doorgestuurd aan enkele personen binnen het bedrijf, zodat daarmee de werkgever op de hoogte was van het verzoek van de klager – de werkgever zou de second opinion namelijk moeten betalen en daarvoor akkoord moeten geven. Er stond volgens de bedrijfsarts geen medische informatie in de e-mails.

Noodzakelijkheidscriterium

Volgens het Centraal Tuchtcollege miskent de bedrijfsarts dat de correspondentie tussen hem en de klager naar aanleiding van de vraag van de klager over de mogelijkheden van een second opinion plaatsvond in het kader van de vertrouwensrelatie tussen klager en de bedrijfsarts. Anders dan de bedrijfsarts lijkt te veronderstellen, ziet het medisch beroepsgeheim volgens het Centraal Tuchtcollege niet alleen op zuiver medische gegevens maar op alle informatie die hij in het kader van de vertrouwensrelatie heeft verkregen. Het delen van deze informatie met derden valt, volgens het Centraal Tuchtcollege, niet onder het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’, wanneer dit wel kan zijn toegestaan.

De bedrijfsarts stelde nog dat hij zich had gehouden aan de leidraad Bedrijfsarts & Privacy (2011) van de NVAB/Boaborea, maar volgens het Centraal Tuchtcollege betekent dat criterium alleen gegevens die de werkgever nodig heeft in het kader van de vaststelling van de (loondoor)betalingsverplichting en de verzuimbegeleiding en re-integratie aan de werkgever mogen worden verstrekt.

Klacht gegrond en een waarschuwing voor de bedrijfsarts.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar Capra Maastricht

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl