Inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 150 150 Capra Advocaten

Géén overgangsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 moet uw organisatie voldoen aan diverse nieuwe regels. Deze nieuwe regels houden verband met implementatie van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152). Dit is de eerste grote wetswijziging sinds de Wet werk en zekerheid en de Wet arbeidsmarkt in balans.

En voor de nieuwe regels geldt géén overgangsrecht, zij zullen onmiddellijk werking hebben. Het hoofddoel van de nieuwe regels is het verbeteren van de bescherming van de werknemer door middel van transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De vijf veranderingen in het kort

De veranderingen komen, kort samengevat, neer op het volgende:

 1. een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever en het gelden van termijnen waarbinnen de werkgever aan die plicht gevolg moet geven (art. 7:655 BW);
 2. de kosten van wettelijk verplichte opleidingen kunnen niet (langer) op de werknemer worden verhaald; en dergelijke opleiding telt mee als arbeidstijd en moet, indien mogelijk, tijdens de werkuren plaatsvinden (art. 7:611a BW);
 3. er is geen verplichting van de werknemer tot werk in geval van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon; bij niet tijdig annuleren betaalt de werkgever een schadevergoeding aan de werknemer (art. 7:628b BW);
 4. de werkgever mag de werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is (art. 7:653a BW);
 5. werknemers kunnen na 26 weken een keuze maken voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden (art. 2b Wet flexibel werken).

Welke gevolgen heeft het voor de werkgever?

De eerste vraag is natuurlijk in hoeverre de wijzigingen op de organisatie van de werkgever van toepassing zijn.

De wijziging van de informatieplicht geldt voor alle werkgevers, maar dat betekent niet per definitie dat nu ook aan alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst moet worden aangeboden. Wel brengt de wijziging met zich dat de model arbeidsovereenkomst van de werkgever kritisch tegen het licht gehouden moet worden.

Wat betreft de scholing en de kosten ervan zullen veel werkgevers hun werkwijze moeten aanpassen. De bij veel werkgevers gangbare studieovereenkomst, met een terugbetalingsregeling bij vroegtijdig verstrek, zal in veel gevallen niet meer mogelijk zijn. Dat geldt ook voor bestaande contracten.

Als de werkgever werkt met oproepkrachten, dan is extra aandacht eveneens vereist. Zo kunnen oproepkrachten voortaan alleen nog verplicht worden opgeroepen op de dagen en uren die in het arbeidscontract staan en de oproepkracht heeft aanspraak op schadevergoeding bij (niet tijdig) annuleren.

Een nevenactiviteitenbeding, dat de werknemer verbiedt om naast zijn baan nog ander werk te hebben, zal niet meer zijn toegestaan, behoudens objectieve rechtvaardiging. In het beding zelf hoeft de objectieve rechtvaardiging niet te zijn opgenomen. Deze mag ook achteraf worden gegeven.

De werkgever moet verder alert zijn bij het verzoek van de werknemer om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als door de werkgever niet binnen een maand (of bij kleinere werkgevers: binnen drie maanden) wordt beslist, wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn gehonoreerd.

Wat kan Capra voor u doen?

Capra kan uw organisatie behulpzaam zijn bij het maken van keuzes met een QuickScan van uw huidige modellen en arbeidsovereenkomsten. Capra kan uw modellen (arbeidsovereenkomsten, studieovereenkomst, eventuele regelingen op het gebied van nevenwerkzaamheden en studiekosten) toetsen en met een praktisch advies aangeven in hoeverre het nu wenselijk of noodzakelijk is actie te ondernemen en welke acties dan prioriteit verdienen. Met deze QuickScan wordt uw organisatie volledig ontzorgd.

Voor meer informatie over de inhoud en kosten van de QuickScan verwijs ik u graag naar onze website. Onze advocaten staan u graag te woord voor vragen en nadere informatie hierover. U kunt ook het onderstaande formulier hieronder gebruiken en dan nemen we contact met u op.

  • Aanhef heermevrouw
  Werkt het contactformulier bij u niet goed?
  Stuur ons dan een mail en we nemen contact met u op.

  Contact over dit onderwerp

  Sjoerd Richters

  Sjoerd Richters

  Advocaat
  Vestiging:
  's-Hertogenbosch
  Sector:
  Overheid, Onderwijs
  Expertteam:
  Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
  Telefoon:
  073 - 613 13 45
  Mobiel:
  06 48 97 21 37

  Gerelateerd

  Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

  Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

  Artikel

  lees meer
  Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

  Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

  Artikel

  lees meer
  Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

  Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

  Lunchwebinar 22 april 2024

  lees meer
  Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024 150 150 Capra Advocaten

  Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024

  Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

  lees meer

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

  Vestiging Den Haag
  Laan Copes van Cattenburch 56
  2585 GC Den Haag
  Telefoon 070-364 81 02
  Fax 070-361 78 47
  denhaag@capra.nl

  Vestiging ‘s-Hertogenbosch
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 073-613 13 45
  Fax 073-614 82 16
  s-hertogenbosch@capra.nl

  Vestiging Zwolle
  Terborchstraat 12
  8011 GG Zwolle
  Telefoon 038-423 54 14
  Fax 038-423 47 84
  zwolle@capra.nl

  Vestiging Maastricht
  Spoorweglaan 7
  6221 BS Maastricht
  Telefoon 043-7 600 600
  Fax 043-7 600 609
  maastricht@capra.nl