Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van april 2023 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Voorschot WIA-uitkering niet verhalen op ERD

Zestien (ex-)werknemers hebben in verband met langdurige arbeidsongeschikt en het bereiken van de wachttijd een WIA-uitkering aangevraagd bij het UWV. Vanwege achterstanden bij verzekeringsgeneeskundige keuringen heeft het UWV aan de (ex-)werknemers voorschotten op een WIA-uitkering verleend. Deze voorschotten heeft het UWV aan de (ex-)werkgever toegerekend als eigenrisicodrager (ERD). De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de Wet WIA geen grondslag kent om voorschotten te verhalen op de eigenrisicodrager. Het eigenrisicodragerschap ziet enkel op de betaling van de WGA-uitkeringen.

Centrale Raad van Beroep 8 maart 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:316)

2. Geen billijke vergoeding na onterecht ontslag op staande voet

Werknemer is op 1 juli 2021 in dienst getreden bij werkgever. Nog geen jaar later wordt zij op staande voet ontslagen. Werkgever heeft hieraan onder andere ten grondslag gelegd dat werknemer zonder toestemming kasgeld heeft meegenomen. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag onrechtmatig was en kent zowel een transitievergoeding als een vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe. Het verzoek om toekenning van de billijke vergoeding wordt afgewezen. In hoger beroep oordeelt het hof eveneens dat het ontslag niet terecht was. Naar het oordeel van het hof is er in de onderhavige situatie echter evenmin reden om een billijke vergoeding toe te kennen. In dat kader is onder meer van belang dat de werknemer aanspraak maakt op andere vergoedingen en het dienstverband op korte termijn zou eindigen door haar opzegging.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:1677)

3. Ontslag op staande voet maar toch transitievergoeding

Werknemer heeft op 11 januari 2016 tijdens deelname aan een training voor zijn werk letsel opgelopen als gevolg waarvan hij arbeidsongeschikt is geraakt. Een moeizaam re-integratietraject volgt en secundair is sprake van psychische klachten. Op 1 februari 2022 vindt met werknemer een gesprek plaats over beëindiging van het dienstverband. Tijdens dit gesprek overgiet werknemer zichzelf met een brandbare vloeistof en dreigt hij om zichzelf in brand te steken. Werknemer wordt op staande voet ontslagen. Het ontslag op staande voet houdt stand, maar van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is aan de kant van de werknemer geen sprake, zodat hij recht heeft op een transitievergoeding.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 februari 2023 (ECLI:NL:GHSHE:2023:631)

4. Spreekuurcontact verzekeringsarts

Betrokkene is woonachtig in Duitsland en is op 19 juni 2018 uitgevallen wegens ziekte. Bijna twee jaar later vraagt zij een WIA-uitkering aan, maar deze wordt afgewezen, omdat zij 0% arbeidsongeschikt is. Betrokkene vecht dit besluit aan tot aan de Centrale Raad van Beroep onder andere omdat zij van mening is dat het besluit van het UWV onzorgvuldig is, omdat zij niet twee keer door een verzekeringsarts is onderzocht. De Centrale Raad oordeelt dat van een onzorgvuldig besluit geen sprake is. Betrokkene heeft voorafgaand aan het primaire besluit van het UWV het spreekuur van de verzekeringsarts bezocht en in de bezwaarprocedure heeft een verzekeringsarts naar de inhoud van het medisch rapport gekeken.

Centrale Raad van Beroep 18 januari 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:99)

5. Bewijsopdracht werkgever bij beschuldigd seksueel grensoverschrijdend gedrag

Werknemer is op 1 januari 1992 in dienst getreden en per 1 januari 2019 eindverantwoordelijke voor de gehele bedrijfsvoering van werkgever. In september 2021 ontvangt de werkgever een klacht over autoritair handelen en seksueel grensoverschrijdend gedrag door werknemer. Naar aanleiding van deze klacht is een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek werd geleid dat de HR-manager die naar eigen zeggen ook slachtoffer is geworden van werknemer. Uit dit onderzoek komt naar voren dat werknemer zich met regelmaat schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbonden wegens verwijtbaar handelen, aangezien werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen die variëren van seksuele intimidatie tot aanranding. Het hof onderschrijft het oordeel van de kantonrechter dat als komt vast te staan dat de gedragingen hebben plaatsgevonden werknemer zich aan ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft schuldig gemaakt. Aangezien er geen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, geeft het hof de werkgever de opdracht bewijs te leveren.

Gerechtshof Den Haag 24 januari 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:75)

6. Zieke werkneemster gelijktijdig werkzaam bij concurrent

Werkneemster is werkzaam in de financiële dienstverlening. Zij valt ziek uit. Deels door een werkgerelateerd probleem en deels door fysieke beperkingen. Afgesproken wordt dat zij eerst werkt aan herstel voordat wordt gekeken naar re-integratiemogelijkheden. Werkgever schakelt na mislukte mediation een onderzoeksbureau in om werkneemster te observeren. Uit die observaties blijkt dat werkneemster dagelijks naar een concurrerend bedrijf gaat en zich daar met een eigen sleutel de toegang toe verschaft. Het onderzoeksbureau ontdekt ook dat werkneemster bij het concurrerende bedrijf een eigen e-mailaccount heeft. Werkneemster wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Ook moet zij een gefixeerde schadevergoeding en gematigde onderzoekskosten betalen aan werkgever.

Rechtbank Amsterdam 1 april 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:7580)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl