Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van augustus 2023 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Ontslag op staande voet voor BOA die onder werktijd drinkt

Werknemer werkt sinds 2017 bij de gemeente als BOA. De gemeente krijgt op een gegeven moment een melding dat werknemer tijdens een horecacontrole (onder andere) alcohol heeft genuttigd en daarna een dienstvoertuig heeft bestuurd. De gemeente heeft hier onderzoek naar laten verrichten en deze gedragingen zijn komen vast te staan. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Rechtbank Limburg 13 juli 2023 (ECLI:NL:RBLIM:2023:4370)

2. Hoogte gefixeerde schadevergoeding

De gefixeerde schadevergoeding strekt ter compensatie van het nadeel dat de wederpartij van de veroorzaker van de dringende reden lijdt. De Hoge Raad oordeelt dat om die reden voor de hoogte van deze vergoeding de opzegtermijn die geldt voor de veroorzaker doorslaggevend is.

Hoge Raad 7 juli 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1058)

3. Uitbetaling van opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen

De werkgever heeft een zorg- en informatieverplichting daar waar het gaat om de werknemer in staat te stellen vakantiedagen op te nemen. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat (bovenwettelijke) vakantiedagen niet verjaren wanneer de werkgever niet aan deze verplichting heeft voldaan.

Hoge Raad 23 juni 2023 (ECLI:NL:HR:2023:955)

4. Loonbegrip transitievergoeding

In deze zaak wordt de arbeidsovereenkomst tussen een gemeente en werkneemster ontbonden wegens disfunctioneren. Het gaat in deze zaak om de vraag welke componenten dienen te worden betrokken in de berekening van de transitievergoeding. De rechtbank komt tot het oordeel dat de werkgeversbijdrage levensloop en bijdrage (bovenwettelijk) verlof niet vallen onder het loonbegrip en dus buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

Rechtbank Rotterdam 20 april 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:4859)

5. Gedragingen in privétijd reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Werknemer is sinds 2018 in dienst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en werkzaam bij een onderdeel dat zich bezighoudt met het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Werknemer wordt verweten dat hij buiten werktijd bij drie incidenten betrokken is geweest waaronder de mishandeling van de nieuwe vriend van zijn ex. Omdat de feitelijke toedracht van de voorvallen ruimte laat voor discussie over de aard en de ernst van de verwijten die de werknemer daarbij kunnen worden gemaakt, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden op de g-grond in plaats van de e-grond.

Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:2042)

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl