Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Vanaf 2021 houden wij u op de hoogte van een maandelijkse selectie aan relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie voor de sector zorg. Onderstaand vindt een overzicht van jurisprudentie die in onze nieuwsbrieven van 2021 aan bod is gekomen en kunt u deze teruglezen.

Selectie jurisprudentie januari 2021

 1. Preventieve rol bedrijfsarts prevaleert
 2. Gestelde intimidatie door medisch specialist (radioloog) onvoldoende onderbouwd
 3. Ziekenhuis handelt ernstig verwijtbaar jegens psychiatrisch verpleegkundige
 4. Verpleegkundige wordt veroordeeld voor dood door schuld wegens foute medicatie
 5. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege herhaaldelijk te laten komen. Drugs-/alcoholgebruik
 6. Ontslag op staande voet verpleegkundige in oudereninstelling, vanwege inname opiaten
 7. Website en domeinnaam zwartelijstartsen is onrechtmatig

Selectie jurisprudentie februari 2021

 1. Ontslag op staande voet na diefstal in verzorgingshuis
 2. Inwonende verzorgster heeft recht op loon over nachtelijke aanwezigheidsuren
 3. Verpleegkundige schendt beroepsintegriteit en wordt (voorwaardelijk) geschorst uit het BIG-register
 4. Tuchtklacht tegen de voorzitter van het OMT over de door het OMT gegeven corona-advies ongegrond
 5. Een werkgever mag een werknemer verplichten om tijdens het werk een mondkapje te dragen
 6. Verzochte ontbinding arbeidsovereenkomst zorgorganisatie met persoonlijk begeleider, afgewezen
 7. Ontslag zorgverlener vanwege strafrechtelijke veroordeling voor gedragingen in de privésfeer
 8. Geen overgang van onderneming bij onderbrengen wijkteams in stichting

Selectie jurisprudentie maart 2021

 1. Geen overgang van onderneming thuiszorgorganisatie
 2. De bovenwettelijke uitkeringsrechten op grond van de cao vallen niet onder de WNT-norm
 3. Alleen recht op transitievergoeding bij compensatie van werkgever
 4. Werkgever (ziekenhuis) heeft onvoldoende begeleiding en coaching gegeven aan disfunctionerende laborante
 5. Re-integratieproblemen m.b.t. werknemer die ziek wordt in Polen en daar verblijft
 6. Geen schending geheimhoudingsbeding als werknemer van zorgorganisatie bestanden naar privéadres mailt

Selectie jurisprudentie april 2021

 1. Dat het ziekenhuis daalt in de landelijke ranking, is geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst met chirurg
 2. Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van een werkgever te beschermen
 3. Werkgever aansprakelijk voor schade door intimidatie
 4. Ontbinding arbeidsovereenkomst met kinderneuroloog; arbeidsovereenkomst is inhoudsloos geworden
 5. Ziekenhuis moet arbeidsovereenkomst met medewerker magazijn op de afdeling OK herstellen
 6. Voldoende aannemelijk dat onderneming inclusief tandartsassistente van rechtswege is overgegaan
 7. Werkgever is niet verplicht om een zorgbonus aan te vragen
 8. Kwalificeert zorgovereenkomst tussen gehuwden als een arbeidsovereenkomst?
 9. Anesthesiemedewerker verzoekt om ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens onveilige werkomgeving
 10. Arbeidsovereenkomst tussen zorginstelling en kok wordt ontbonden op de i-grond (cumulatie)
 11. Aanwezigheidstijd van verplicht inwonende zorg-au pair is arbeidstijd
 12. Rangorde tussen tegenstrijdige adviezen van bedrijfsarts en UWV?
 13. Matiging boete wegens onbevoegd inzien medisch dossier
 14. Ontbindingsverzoek medewerker communicatie bij een ziekenhuis wordt gehonoreerd
 15. Arbeidsovereenkomst tussen zorgorganisatie en medewerkster keuken moet worden hersteld

Selectie jurisprudentie mei 2021

 1. Ontslag van arts wegens aangifte van euthanasie door collega
 2. Werkgever niet aansprakelijk voor Tbc-besmetting werknemer
 3. Feitelijk werkgever van Poolse zorgverlener is ook juridisch werkgever
 4. Aangifte grensoverschrijdend gedrag gevolgd door overplaatsing
 5. Ontslag op staande voet vanwege seksuele relatie met (ex-)patiënt
 6. Medisch specialist vordert in kort geding terugkeer in zijn functie

Selectie jurisprudentie mei 2021

 1. Ontslag van arts wegens aangifte van euthanasie door collega
 2. Werkgever niet aansprakelijk voor Tbc-besmetting werknemer
 3. Feitelijk werkgever van Poolse zorgverlener is ook juridisch werkgever
 4. Aangifte grensoverschrijdend gedrag gevolgd door overplaatsing
 5. Ontslag op staande voet vanwege seksuele relatie met (ex-)patiënt
 6. Medisch specialist vordert in kort geding terugkeer in zijn functie

Selectie jurisprudentie juni 2021

 1. Ontslag op staande voet wegens diefstal morfinepleisters en mishandeling
 2. Gegevens moeten van zwarte lijst worden gehaald
 3. Geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd medewerker ziekenhuis
 4. Maximale WNT vergoeding en non-activiteit
 5. Bij gebreke van protocol is onduidelijk of aanpak onaanvaardbaar is
 6. Werkneemster blijft na einde dienstverband als zzp’er in dienst
 7. Arbeidsovereenkomst van kritische ziekenhuismedewerker wordt niet ontbonden

Selectie jurisprudentie juli 2021

 1. Ontslag kinderarts mogelijk?
 2. Diefstal van sieraden in ouderenzorginstelling
 3. Niet nakomen van re-integratieverplichtingen
 4. Samenwerkingsproblemen niet opgelost
 5. Ontbindende voorwaarde in leer-/arbeidsovereenkomst
 6. Meenemen van laptop na ruzie

Selectie jurisprudentie augustus 2021

 1. Samenwerkingsproblemen zijn volgens rechter oplosbaar
 2. Na proefplaatsing: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 3. Ontslag van trappende (psychiatrisch) medewerker
 4. Schrapping bedrijfsarts wegens onvoldoende zelfreflectie
 5. Ontslag verslaafde begeleidster (van verslaafden)
 6. Ontslag verpleegkundige vanwege seksuele relatie
 7. Onvoldoende gebleken dat werkneemster instemde met vaststellingsovereenkomst
 8. Handgemeen in verpleeghuis

Selectie jurisprudentie september 2021

 1. Disfunctionerende medisch specialist
 2. Grensoverschrijdend gedrag
 3. Ongepaste berichten
 4. Een nietig proeftijdbeding
 5. Verboden onderscheid naar geslacht (zwangerschap)
 6. Verstoorde arbeidsverhouding door toedoen werkgever

Selectie jurisprudentie oktober 2021

 1. Verwijten collega’s zijn onvoldoende onderbouwd
 2. Arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord?
 3. Ontslag wegens nevenwerkzaamheden?
 4. Ontslagname in een emotionele opwelling
 5. Vakantiedagen vervallen?
 6. Vergoeding voor bemiddeling zzp’er verboden

Selectie jurisprudentie november 2021

 1. Het door een dementerende bewoonster laten snuiven van poedersuiker
 2. Zorginstelling maakt ongefundeerde verwijten en gaat ten onrechte voorbij aan adviezen bedrijfsarts
 3. Stichting heeft in redelijkheid tot wijziging van functiemix kunnen komen
 4. Aanspraak zorgbonus leent zich niet voor beoordeling in kort geding
 5. Werkneemster bedreigt casemanager in een telefoongesprek
 6. Arbeidsverhoudingen tussen activiteitenbegeleidster en zorgboerderij onherstelbaar verstoord

Selectie jurisprudentie december 2021

 1. Medewerker onbevoegd om Oxycodon uit opiatenkast te halen
 2. Hebben zorgmedewerkers boodschappen gestolen?
 3. Bedreigingen jeugdmedewerker niet aangetoond
 4. Waarnemend oogarts heeft geen arbeidsovereenkomst
 5. Geen hogere inschaling voor endoscopieverpleegkundige
 6. Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst medisch specialist onaangetast

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl