Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Onderstaand vindt u een overzicht van jurisprudentie die in onze nieuwsbrieven van 2022 aan bod is gekomen en kunt u deze teruglezen.

Selectie jurisprudentie januari 2022

 1. Billijke vergoeding van € 100.000,- voor tandartsassistente na seksuele intimidatie en eenzijdig verlagen salaris
 2. Arts verplicht mee te werken aan onderzoek naar disfunctioneren
 3. Cao Ziekenhuizen bevat geen schriftelijkheidseis bij verlenging
 4. Geen passende arbeid voor medewerkster met angststoornis voor ziekenhuislift
 5. GGZ-werkgever heeft zelfgenoemde re-integratiemogelijkheden niet onderzocht
 6. Verslechterde (zorg)relatie, maar klachtwaardig handelen niet vast komen te staan

Selectie jurisprudentie februari 2022

 1. Verpleegkundige die zich negatief uitlaat over vaccinatiebeleid ontslagen
 2. Ontslag arbeidsongeschikte zorgmedewerkster die voor andere zorgorganisatie werkt
 3. Berisping wegens het op het verkeerde been (kunnen) zetten van patiënten en het geven van een kus
 4. Berisping wegens o.m. ten onrechte gebruik titel ‘bedrijfsarts’

Selectie jurisprudentie maart 2022

  1. Medewerker dagbesteding heeft relatie met cliënte
  2. Medewerkster thuiszorg slaat patiënt met hartproblemen over wegens wegomleiding
  3. Minimale uren bij min/max-contract
  4. Ziekenhuis heeft jegens anesthesiemedewerkster niet ernstig verwijtbaar gehandeld

Selectie jurisprudentie april 2022

 1. Doorhaling inschrijving internist zin BIG-register
 2. Hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor dossier
 3. Voormalig zorgmanager verzoekt zelf om ontbinding arbeidsovereenkomst
 4. Ontbinding van arbeidsovereenkomst van zieke werkneemster bij een tandartsenpraktijk
 5. Loon van werknemer die weigert een mondkapje te dragen is terecht stopgezet

Selectie jurisprudentie mei 2022

 1. Onwerkbare situatie ontstaan door heimelijke opnames functioneringsgesprekken
 2. Zorginstelling aansprakelijk voor schade werknemer door sigarettenlucht
 3. Zorginstelling betaalt abusievelijk drie maanden salaris door
 4. IC-verpleegkundige heeft door aanvaarden dienstverband tweede spoor een eervol ontslagverzoek gedaan
 5. Ontslag vanwege uitlatingen in strijd met Corona-beleid

Selectie jurisprudentie juni 2022

 1. Werkneemster verricht tijdens arbeidsongeschiktheid werkzaamheden voor derde
 2. Ontbinding arbeidsovereenkomst polikliniek-assistent met Long COVID
 3. Weigering dragen mondkapje leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst
 4. Zorgstichting is bij toekenning zorgbonus bestuursorgaan
 5. Arbeidsovereenkomst ontbonden van apothekersassistente die uit geloofsovertuiging niet met ontblote onderarmen wil werken
 6. Arbeidsverhouding tussen UMC en promovenda is ernstig en duurzaam verstoord
 7. Bereikbaarheidsdienst van ambulancepersoneel gelijk te stellen met aanwezigheidsdienst?
 8. Ontslagen bestuurder zorgstichting stelt Raad van Toezicht aansprakelijk
 9. Ontbinding arbeidsovereenkomst UMC en internist-oncoloog, onder toekenning van billijke vergoeding van € 375.000,-

Selectie jurisprudentie juli 2022

 1. Ontslag op staande voet vanwege delen privé problemen en fysiek contact
 2. Zorginstelling aansprakelijk voor PTSS?
 3. Nieuw bedongen arbeid zieke werknemer
 4. Betasten stagiaire leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst
 5. Ontbreken negatieve PCR-test reden om niet terug naar Nederland te reizen
 6. Leerling verzorgende heeft aanvankelijk geen arbeidsovereenkomst
 7. Onderzoek plicht bij opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Selectie jurisprudentie augustus 2022

 1. Werkgever verantwoordelijk voor medische klachten apothekersassistente
 2. Gevolgen gebruik verkeerde opzegtermijn
 3. Bewust gelogen over coronatest?
 4. Cao Ambulancezorg van toepassing
 5. “Flikflooien” reden voor ontslag op staande voet
 6. Klachten van bewoners reden voor ontslag?

Selectie jurisprudentie september 2022

 1. Zorginstelling moet kritiek van werknemer op coronabeleid dulden
 2. Arbeidsconflict, vruchteloze mediation, ontbinding op de g-grond
 3. Onder druk zetten na ziekmelding leidt tot billijke vergoeding
 4. Ziekmelding, ontslag op staande voet wegens fraude niet terecht
 5. Langere referteperiode voor vaststelling werkelijke arbeidsomvang
 6. Concurrentiebeding vereist specifiek en zwaarwegend bedrijfsbelang
 7. Is tussen partijen een kennismakingsperiode overeengekomen?
 8. Specificatie werkzaamheden voor beroep op concurrentiebeding

Selectie jurisprudentie oktober 2022

 1. Werkgever heeft onvoldoende aandacht voor werkdruk en moet daarom schade vergoeden
 2. Werkneemster die opleiding ‘on hold’ zet zegt daarmee nog niet haar dienstverband op
 3. Werkneemster zegt rechtsgeldig op en kan daar niet eenzijdig op terugkomen
 4. Werkgever doet terecht onderzoek naar het ten onrechte meenemen van boodschappen
 5. Als uitzendkracht gewerkte periode telt mee voor ketenregeling

Selectie jurisprudentie november 2022

 1. Recht op 13e maand door gedragslijn aanvullende voorwaarde?
 2. Bedrijfarts laat zich negatief uit over advocaat
 3. Waarschuwing bedrijfsarts wegens trage en onzorgvuldige begeleiding
 4. Verzorgende-IG ontkent kritiek op functioneren
 5. Ontslag op staande voet wegens toebrengen letsel aan dementerende oudere
 6. Ook uitzendkracht heeft recht op zorgbonus
 7. Verzoek om billijke vergoeding verzorgster na twee jaar ziekte afgewezen

Selectie jurisprudentie december 2022

 1. Belang van werkgever bij schorsing weegt zwaarder dan belang van werknemer (GGZ)
 2. Niet voldoende onderbouwd dat functie-indeling onjuist is (Cao Ziekenhuizen)
 3. Beschermingsgedachte achter het opzegverbond tijdens ziekte weegt zwaar (klinisch chemicus)
 4. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werkneemster (Zorgmanager V&V)
 5. Intimiderend gedrag tandartsassistente niet (voldoende) aangetoond

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste arbeidsrechtelijke jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl