Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Soms ontstaan er op scholen situaties rond een leerkracht die om nader onderzoek vragen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van samenwerkingsproblemen of omdat er vragen bestaan rond het functioneren zelf. Als werkgever kan er dan behoefte zijn aan nader onderzoek. Voordat een definitief oordeel over de situatie kan worden gevormd, moet er immers zicht zijn op de feiten.

In veel gevallen is het niet wenselijk dat de leerkracht die het onderwerp van onderzoek is, tijdens dat onderzoek aan het werk blijft. Als de collega waar het om gaat nog op het werk actief is kan dat invloed hebben op de uitkomst van het onderzoek en kan ook maken dat collega’s zich belemmerd voelen om zich in de richting van een onderzoeker vrij te uiten.

Ordemaatregel

Vaak wordt er in die gevallen in overleg besloten dat betrokkene hangende een onderzoek met verlof gaat. Maar soms wil een medewerker daar niet aan meewerken. Een ordemaatregel is dan geboden en de onderwijscao’s voorzien ook in die mogelijkheid. Zie onder meer artikel 3.10 van de cao PO en artikel 10.a.7 en 10.b.6 van de cao VO. Voorwaarde is dat er voor een ordemaatregel een instellingsbelang moet zijn en dat lijkt in de hiervoor genoemde situaties toch al snel het geval te zijn. Dit te meer omdat een onderzoek, in onze ervaring, niet lichtvaardig wordt ingesteld.

De Commissie van Beroep is echter kritisch, zoals bleek uit een recent gepubliceerde uitspraak (Onderwijsgeschillen nummer 108992). Wat was daar aan de hand? Er waren vragen gerezen rond de aanpassing – ophoging – van cijfers door een wiskundedocent. Na een kort onderzoek werd deze docent geschorst, in het belang van de instelling. Hij was het daar niet mee eens en vond de Commissie van Beroep aan zijn zijde. De Commissie stelde allereest vast dat het tot de vrije beleids- en beslisruimte van de werkgever hoort om te beoordelen of een schorsing als ordemaatregel noodzakelijk is. Toetsing van een dergelijk besluit vindt dan ook terughoudend plaats. Dat het hier voor de werkgever toch misging kwam doordat er een aantal procedurele voorschriften niet waren gevolgd. Zo was de wiskundedocent pas na het besluit tot schorsing in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren, terwijl dat natuurlijk vooraf moet. Daarnaast was al veel onderzoek gedaan zonder het opleggen van een schorsing, waardoor het niet duidelijk was waarom betrokkene nu niet meer aan het werk kon blijven terwijl dat daarvoor kennelijk geen probleem was.

De les uit deze uitspraak is: wees als werkgever volstrekt helder over de reden waarom een leerkracht niet aan het werk kan blijven hangende een onderzoek en volg strikt de procedurevoorschriften. Dan was deze kwestie bij de Commissie zeer waarschijnlijk heel anders verlopen …

Capra heeft veel ervaring met schorsing en andere ordemaatregelen en evenzeer met feiten- en draagvlakonderzoeken in het onderwijs. Neem gerust contact op als u daar vragen over hebt!

Contact over dit onderwerp

Bart Jeroen Boiten - Zwolle - Capra Advocaten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl