Advisering over bestuurlijke samenwerking

De rol van de overheid verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen, een andere visie op de rol van de overheid in de samenleving, maar zeker ook bezuinigingen, noodzaken overheden tot bezinning op de vraag hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de hen opgelegde taken. ‘Samen sterker’ is de gedachte achter bestuurlijke samenwerking.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Bestuurlijke samenwerking wordt met regelmaat vorm gegeven op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), maar het is ook mogelijk om voor een privaatrechtelijke vorm van samenwerking te kiezen. Voorafgaand aan de keuze voor een bepaalde juridische structuur is het van belang om eerst de onderliggende, strategische, vragen te onderzoeken en te beantwoorden.  Capra Advocaten kan u in dat proces begeleiden en adviseren.

Bestuurlijke samenwerking en personele gevolgen

We hebben veel ervaring met bestuurlijke samenwerking. Naast het vormgeven van de governance voor de nieuwe samenwerkingsvorm vragen ook de personele gevolgen van de samenwerking de nodige aandacht. In dat verband komt ook de vraag op of de betrokken ambtenaren gedetacheerd worden naar de nieuwe samenwerkingsvorm, of dat sprake is van een overgang van onderneming met de daarbij behorende wettelijke bepalingen.

Bestuurlijke samenwerking en sociaal plan

Het harmoniseren van verschillende rechtspositieregelingen vergt veel overleg. Daarnaast is een eenduidig sociaal plan nodig. We hebben veel ervaring met het opstellen van deze plannen. Wij zorgen ervoor dat deze plannen passen bij de huidige tijdsgeest en uw organisatie.

Bestuurlijke samenwerking met private sector

Overheden zoeken in toenemende mate naar samenwerking met de private sector. De overheid voert dan de regie, terwijl de uitvoering van de overheidstaak in private handen wordt gelegd. Om problemen in de toekomst te voorkomen zijn duidelijke afspraken nodig. Lees meer over onze dienstverlening op het vlak van bestuurlijke samenwerking. Onze ervaring leert dat waar het publieke en private terrein elkaar raken de integriteit van medewerkers onder druk kan komen te staan. We hebben veel ervaring met integriteitsvraagstukken en training in bewustwording van integer handelen.

Direct
naar

Actueel

Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23
Bart Jeroen Boiten - Zwolle - Capra Advocaten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Jos de Rover

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl