Feitenonderzoek

Volgens de Algemene wet Bestuursrecht moet een rechtspositionele maatregel gebaseerd worden op een deugdelijk vastgestelde, feitelijk juiste en draagkrachtige motivering. Bovendien dient het onderzoek naar alle feiten en omstandigheden op zorgvuldige wijze te gebeuren. Om te voldoen aan deze wettelijk eisen kan een bestuursorgaan een feiten- en/of integriteitsonderzoek uit laten voeren.

Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep over feitenonderzoeken

Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat feitenonderzoeken (en als bijzondere variant daarvan de integriteitsonderzoeken) zijn toegestaan. De onderzoeken dienen wel te voldoen aan hoge eisen. Dat betekent dat in ieder geval dat :

  • hoor en wederhoor moeten worden toegepast;
  • de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn (dit vereist per definitie geen geheimhouding);
  • degenen die een verklaring afleggen altijd op hun rechten gewezen moeten worden.

Feiten- en integriteitsonderzoeken van Capra Advocaten

We hebben veel ervaring met het uitvoeren van feiten- en integriteitsonderzoeken. We hebben een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld en vastgelegd in een protocol. Deze methode is al verschillende malen door de Centrale Raad van Beroep getoetst en geschikt bevonden.

Direct
naar

Feiten- en integriteitsonderzoek

Download

Actueel

Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Artikel

lees meer

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een advocaat in uw regio, die helpt u graag verder.

Tom Koomen

Tom Koomen

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 14 47 12 89
Esther van Gaal

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22
Marianne Boschman-Stoel

Marianne Boschman-Stoel

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 14 47 11 86
Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Onze nieuwsbrief

Capra Concreet

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs & cultuur en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Klik hier voor het archief van de Capra Concreet.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl