Medezeggenschap

In 1995 werd de Wet op de ondernemingsraden (Wor) van kracht binnen de overheidssector. In de Wor staat een opsomming van onderwerpen waarover de werkgever advies of instemming moet vragen aan de ondernemingsraad (OR). Dat lijkt duidelijk geregeld, maar in de praktijk levert de Wor nogal eens vragen op. Want mag een OR ook over andere onderwerpen adviseren? Wat als de OR niet of niet op tijd reageert op een adviesaanvraag? En wat als de werkgever de OR passeert of te laat betrekt bij de besluitvorming? De uitwerking van de medezeggenschap verschilt binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Medezeggenschap bij de overheid: het primaat van de politiek

In de overheidssector geldt een bijzondere bepaling: het primaat van de politiek. Dat houdt in dat de OR geen adviesrecht heeft als het om een besluit gaat dat voorbehouden is aan de politiek. In onze dagelijkse praktijk zien we echter dat voorgenomen besluiten die onder het politiek primaat vallen, toch aan de OR worden toegezonden. Dat is niet zonder risico omdat het voorgenomen besluit daarmee alsnog adviesplichtig is geworden. Er is dan geen weg meer terug. Ons advies is om de OR wel te betrekken bij besluiten die onder het politiek primaat vallen, maar tevens nadrukkelijk aan te geven dat het besluit niet adviesplichtig is. In de overheidssector heeft ook het Georganiseerd Overleg (GO) inspraak. De vakbonden hebben binnen het Georganiseerd Overleg (GO) een medebepalende rol als het gaat om de lokale arbeidsvoorwaarden.

Onderwijssector en medezeggenschap

In het onderwijs geldt naast de Wor ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De Wms verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs tot de invoering van een medezeggenschapsraad. Bij het primair onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeelsleden. Bij het voortgezet onderwijs hebben leerlingen ook medezeggenschap. Binnen het beroepsonderwijs, onderwijs voor volwassenen en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs is de medezeggenschap weer anders ingevuld.

Medezeggenschap in de zorg

Binnen de zorgsector geldt naast de Wor ook de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet regelt de invloed van cliënten op de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Een zorginstelling is verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Een cliëntenraad heeft het recht van advies. Bij bepaalde besluiten heeft de cliëntenraad ook het instemmingsrecht. Bij een zorginstelling met minimaal 50 medewerkers heeft de cliëntenraad ook het recht van enquête.

Capra is expert in medezeggenschap binnen overheid, onderwijs en zorg

Voor de advocaten van Capra is medezeggenschap bekend terrein. Wij adviseren u graag hierover. Als het nodig is, behartigen wij ook uw belangen tijdens een juridische procedure. Hieronder vindt u meer informatie over medezeggenschap binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

Direct
naar

Medezeggenschap in de sectoren

Teaser Home

Medezeggenschap binnen de sector

Overheid

Teaser Onderwijs

Medezeggenschap binnen de sector

Onderwijs

Teaser Zorg

Medezeggenschap binnen de sector

Zorg

Actueel

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde 150 150 Capra Advocaten

Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde

Artikel

lees meer

Onze specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Gerdin Boelens Capra Zwolle

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84
Suzanne van Loon Capra Maastricht

Suzanne van Loon

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Algemene verordening gegevensbescherming
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 68

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl