Medezeggenschap

Medezeggenschap bij de overheid

Sinds 1995 geldt de Wet op de ondernemingsraden (Wor) ook voor de overheidssector. In deze weet staat een opsomming van onderwerpen waarvoor advies of instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig. Ook al lijkt er geen discussie over mogelijk, we ontvangen regelmatig vragen van onze cliënten over de uitvoering van deze wet. Mag de OR ook advies geven onder andere onderwerpen? Wat kunt u doen als de OR van uw organisatie niet of te laat reageert op uw adviesvraag. Wat gebeurt er als u aan de OR voorbij gaat of te laat betrekt bij de besluitvorming?

Medezeggenschap en het primaat van de politiek

Ook al geldt de Wor nu ook voor de overheidssector, dan wil dat nog niet zeggen dat de toepassing in die sector gelijk is aan die in de private  sector. In de overheidssector geldt namelijk een bijzondere bepaling: het primaat van de politiek. Dat betekent dat de OR geen adviesrecht heeft als het om een besluit gaat dat is voorbehouden aan de politiek. Maar hoe ver reikt het primaat van de politiek? Daarover kan Capra Advocaten uw organisatie adviseren en zo nodig ondersteunen in het overleg met de OR. Indien nodig staan wij uw organisatie bij in procedures die op grond van de Wor gevoerd worden.

Georganiseerd Overleg en medezeggenschap

Ook de vakorganisatie spelen in het kader van de medezeggenschap binnen de overheid een rol. De vakorganisaties hebben binnen het Georganiseerd Overleg (GO) een medebepalende rol als het gaat om de lokale arbeidsvoorwaarden. Het is de vraag of dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. Dit is afhankelijk van de afspraken die daarover in de cao’s worden gemaakt. Vragen en discussies die hieruit voortkomen, kunt u gerust aan onze medezeggenschapsexperts voorleggen.

Medezeggenschap: waarvoor kunt u bij ons terecht?

We begeleiden de arbeidsrechtelijke kant van reorganisatieprocessen, gericht op zowel veranderingen binnen de organisatie als daarbuiten, zoals de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsverbanden en de overgang van uw medewerkers naar dat samenwerkingsverband. Wij hebben ervaring in het overleg met (lokale) vakbondsvertegenwoordigers en vakbondsbestuurders over zaken die daarbij een rol spelen zoals de totstandkoming van een sociaal plan.

Direct
naar

Actueel

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Integriteit is van alle tijden, ook in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Integriteit is van alle tijden, ook in het onderwijs

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek en medezeggenschap 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek en medezeggenschap

Artikel

lees meer
De OR bij de overheid: een tandeloze tijger? 150 150 Capra Advocaten

De OR bij de overheid: een tandeloze tijger?

Artikel

lees meer

Specialisten

Martijn Steuten

Martijn Steuten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair)
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 98 00 10
Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84
Jos de Rover

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl