Medezeggenschap

Medezeggenschap in het onderwijs maakt dat een vertegenwoordiging van het personeel, de ouders en de leerlingen van een school invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het bestuur.

Medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs

Voor het basis- en het voortgezet onderwijs regelt de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) dat een medezeggenschapsraad moet worden ingesteld. Dit orgaan mag met het bevoegd gezag meepraten, voorstellen doen en zijn standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school raken. Ten aanzien van sommige voorgenomen besluiten, moet het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad advies vragen of zelfs om instemming verzoeken.

Medezeggenschap in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van ‘gedeelde medezeggenschap’. Ook hier geldt, net als in de Wms, dat sprake kan zijn van een recht op informatie en overleg en een verplichting tot het vragen van advies en/of instemming.

Medezeggenschap in het hoger en wetenschappelijk onderwijs

In het hoger en wetenschappelijk onderwijs is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) van toepassing. In deze wet is een ‘keuzemodel’ opgenomen: er kan ofwel een ondernemingsraad worden ingesteld, ofwel een medezeggenschapsraad of universiteitsraad.

Heeft u vragen over medezeggenschap binnen het onderwijs?

Medezeggenschap leidt nogal eens tot vragen over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en uiteindelijk soms ook tot geschillen. Bij Capra Advocaten werken advocaten die zowel het bevoegd gezag als medezeggenschapsorgaan van juridische ondersteuning kunnen voorzien. Bijvoorbeeld als advies nodig is omdat een bevoegd gezag een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neerlegt of indien de medezeggenschapsraad meer bevoegdheden claimt dan hem daadwerkelijk toekomen.

Direct
naar

Actueel

Cursus De Wet op de ondernemingsraden (WOR) 150 150 Capra Advocaten

Cursus De Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Alles wat u moet weten over het werken met de ondernemingsraad

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs jan-feb 2021 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs jan-feb 2021

Artikel

lees meer
Geen animo voor OR! Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Geen animo voor OR! Wat nu?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Bart Jeroen Boiten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Eliza Christiaansen

Eliza Christiaansen

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 36 48 102
Mobiel:
06 42 55 06 80

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl