Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen in de zorg

Medewerkers in de zorg zijn aan de ene kant ‘gewone’ werknemers. Ook voor hen geldt dat er aandacht is voor het functioneren, en dat het bijvoorbeeld raadzaam is dit functioneren te monitoren. Bij onvoldoende functioneren is het zaak om dit goed te begeleiden, te documenteren en in het ergste geval tot ontslag over te gaan. Maar de zorgsector kent ook enkele speciale vraagstukken.

In de zorg wordt gewerkt met kwetsbare mensen, en dat vraagt bijzondere vaardigheden. Voor artsen en andere beroepsbeoefenaars geldt bovendien het tuchtrecht. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn, zoals het toenemend belang van privacy, integriteit en van een efficiente bedrijfsvoering. De laatste kan reden zijn om te reorganiseren. De actualiteit laat zien dat dit in de sector ziekenhuizen zeer ingrijpende gevolgen kan hebben, zelf een sluiting.

Verder zijn relevant de voortdurende aandacht voor de salarissen (WNT) en de schaarste op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld van verpleegkundigen). In verband met dit laatste is het raadzaam om aandacht te hebben voor de flexibele schil, en de juridische aspecten daarvan goed in beeld te hebben.

Onderwerpen


Beloning en Wnt

We adviseren over de WNT en de ontwikkelingen daaromtrent, bijvoorbeeld bij het afspreken of aanpassen van arbeidsvoorwaarden, of bij het treffen van een beëindigingsregeling. Zo nodig treden wij op in procedures over de WNT.


Dossieropbouw en ontslag

We zijn sinds jaar en dag expert op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Veel van onze dossiers betreft personele problematiek waarbij het belang van een zorgvuldige dossiervorming een grote rol speelt.


Duurzame inzetbaarheid

Zorgorganisaties die de ontwikkeling en de gezondheid van hun werknemers positief bevorderen, plukken daar vaak snel de vruchten van. We adviseren u over de juridische aspecten van de maatregelen die een werkgever kan nemen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.


Flexibele arbeidsrelaties

De zorgsector is voortdurend in beweging. Binnen de sector bestaat grote behoefte bestaat aan flexibele arbeidsrelaties. Tegelijkertijd zien wij dat de inzet van flexibele arbeid binnen de zorg door de overheid wordt ontmoedigd. Deze contrabeweging maakt dat er veel vragen zijn over flexibele arbeidsrelaties.


Privacy, AVG en Wob

 

Het is belangrijk dat zorgorganisaties begrijpen waar en hoe privacyrisico’s zich kunnen voordoen, maar nog belangrijker is om te weten wat eraan gedaan kan worden. We ondersteunen bij de uiteenlopende vraagstukken rondom privacy, de AVG en de Wob.


Sociale Zekerheid

We beschikken over de kennis en ervaring van het sociaal zekerheidsrecht om u te begeleiden en adviseren, en zo nodig voor uw belangen op te komen in procedures met UWV of bij de rechter.

Actueel

Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag 150 150 Capra Advocaten

Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag

Interactieve cursus over actualiteiten in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier in het arbeidsrecht

lees meer
Overplaatsing ter verbetering van de teamsfeer toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Overplaatsing ter verbetering van de teamsfeer toegestaan?

Artikel

lees meer

Specialisten

Specialisten arbeidsverhoudingen

Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen binnen de overheid en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, medezeggenschap, sociale zekerheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet normering topinkomens, bestuurlijke samenwerking of integriteit: wij hebben de juiste kennis in huis.

Onze nieuwsbrief

Capra Zorg

Ontvang automatisch per e-mail onze nieuwsbrief voor de sector zorg. Meld u hier eenvoudig aan.

Klik hier voor het archief van de Nieuwsbrief Zorg.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl