Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

In deze Selectie jurisprudentie Onderwijs twee interessante uitspraken over een “Opdrachtovereenkomst met een gastdocent” en “Onzorgvuldige motivering van een schriftelijke berisping”.

1. Opdrachtovereenkomst met gastdocent

Het Hof Den Haag heeft zich gebogen over de vraag of de opdrachtgever loonbelasting en premies mag inhouden op de betalingen aan zzp’ers als partijen dat niet zijn overeengekomen.

Bij de Hogeschool Rotterdam werken tal van docenten als zzp’ers. Een van deze zogenaamde gastdocenten verrichte sinds 2010 werkzaamheden op grond van een opdrachtovereenkomst. De Belastingdienst heeft tijdens een boekonderzoek over de periode van 2010-2014 aangegeven dat deze gastdocent in fiscale zin een dienstverband heeft met de hogeschool. Naar aanleiding van dit onderzoek en de komst van de Wet DBA heeft de hogeschool met alle gastdocenten gesproken en uitgelegd niet verder te kunnen gaan met hen als zzp-er.

In de nieuwe opdrachtovereenkomst met deze gastdocent is geen bepaling opgenomen waaruit volgt dat eventuele premies en loonbelasting ingehouden mochten worden op het te betalen bedrag. Het Hof heeft overwogen dat ook uit verschillende mailwisselingen niet is gebleken dat de gastdocent zonder voorbehoud heeft ingestemd met eventuele inhoudingen. Daarnaast is het Hof van mening dat dit ook niet op basis van redelijkheid en billijkheid van de gastdocent gevraagd mag worden. Als de Belastingdienst de hogeschool een naheffing oplegt, dan is dat aan de hogeschool zelf te wijten omdat zij heeft nagelaten bij het sluiten van de overeenkomst en voorafgaand aan de uitvoering daarvan afspraken te maken over het inhouden van loonbelasting.

2. Onzorgvuldige motivering van een schriftelijke berisping

Een student op een mbo-school diende een officiële klacht tegen een docent in. De docent zou onder meer tegen de student, op ooghoogte, de opmerking hebben gemaakt: “Verwar mijn rust en kalmte niet voor zachtaardigheid”. Ook zou hij de student hebben toegeschreeuwd en hard met zijn vuisten op tafel hebben geslagen. Niet veel later meldde de docent zich ziek. Een gesprek tussen de docent, zijn teamleider en de directeur werd door de docent voortijdig beëindigd. Daarop verzond het schoolbestuur een schriftelijke berisping.

Volgens de Commissie van beroep mbo heeft het schoolbestuur de procedure goed gevolgd en staan de feiten waarop de berisping is gebaseerd vast. De docent heeft ten onrechte nagelaten de-escalerend op te treden. Toch heeft de commissie de docent in het gelijk gesteld. Het schoolbestuur had namelijk de berisping (mede) gemotiveerd door de stelling dat de docent in het verleden eerder een waarschuwing had gekregen voor soortgelijk gedrag. Dit klopte echter niet. De docent was inderdaad eerder bij een incident betrokken geraakt, maar dat kon hem niet worden verweten en hij was daar evenmin voor bestraft. Deze uitspraak toont aan hoe belangrijk een zorgvuldige motivering van een disciplinaire sanctie (ook al is dat slechts een berisping) is.

Bovendien kan het weglopen uit het gesprek met zijn teamleider en directeur de docent niet worden verweten. Daarbij neemt de commissie in overweging dat de docent zich bij een eerder incident niet gesteund heeft gevoeld door zijn leidinggevenden en dat niet kan worden uitgesloten dat dit heeft geleid tot druk om nu weer met zijn werkgever te praten. Dit laatste oordeel oogt (op basis van de informatie die uit de uitspraak kan worden afgeleid) wat gezocht en weinig feitelijk.

Blijf op de hoogte met onze Nieuwsbrief Onderwijs

Ontvang automatisch per e-mail onze nieuwsbrief voor de sector onderwijs met actuele jurisprudentie en nieuws. Meld u hier eenvoudig aan.

Contact over dit onderwerp

Geen berichten gevonden.
Geen berichten gevonden.

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer
Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten 150 150 Capra Advocaten

Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl