Arbeidsongeschiktheid

Re-integratie van zieke medewerkers: het blijft opletten geblazen!

Re-integratie van zieke medewerkers: het blijft opletten geblazen! 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Verplicht met vakantie?

Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten
Artikel lees meer