Zorg, onderwijs en ambtenaar?
Print pagina

Zorg, onderwijs en ambtenaar?
Sprekers:
Locatie:
Datum:
26 juni 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
26 juni 2017
Locatie:
Datum:
26 juni 2017
Geplaatst op:
26 juni 2017
Binnen ons kantoor werken wij vanuit drie Praktijkgroepen: Zorg, Onderwijs en Overheid. Alle  praktijkgroepen verzorgen in iedere Capra Concreet een of meer bijdragen. Daarnaast stellen de praktijkgroepen Zorg en Onderwijs periodiek specifieke nieuwsbrieven samen. Hierin staat informatie die alleen bestemd is voor cliënten in de sector Onderwijs of Zorg. Want hoewel wij ons kunnen voorstellen dat u geïnteresseerd bent in de andere sectoren, zult u als cliënt in de sector Overheid een artikel over het lerarenregister, of als cliënt in de sector Zorg een bijdrage over de vraag of een payroller ambtenaar is mogelijk aan u voorbij laten gaan.

Grenzen vervagen

Kwaliteit staat bij ons kantoor hoog in het vaandel. Er vindt dan ook regelmatig jurisprudentie-overleg plaats. Hierin worden uitspraken uit alle sectoren besproken. Ontwikkelingen in de ene sector kunnen immers van belang zijn voor de andere sectoren en sectoren hebben nu eenmaal raakvlakken.

Een frauderende hoogleraar: een zorg?

De zaak over de frauderende hoogleraar was om meerdere redenen interessant. In de eerste plaats – uiteraard - om de inhoud van de uitspraak die zeer zeker de moeite van het bespreken waard was. In de tweede plaats vanwege de raakvlakken tussen de praktijkgroepen die in deze casus aan de orde waren.  Een artikel over deze uitspraak is geschreven door onze voorzitter van de praktijkgroep Onderwijs en ik verwijs graag naar dit artikel. Uit deze bijdrage blijkt dat ook een hoogleraar volledig transparant moet handelen. De dubbelrol van het zijn van aandeelhouder van een bedrijf dat meedingt in een aanbesteding en hoogleraar van de vakgroep die de aanbesteding uitschrijft, had vooraf gemeld moeten worden. Omdat dit niet was gebeurd, was er sprake van belangenverstrengeling en daarmee ernstig plichtsverzuim. Een strafontslag volgde en naar het oordeel van de Rechtbank was dat terecht.

Hoogleraar: ambtenaar of niet?

De hoogleraar in de genoemde casus was aangesteld als ambtenaar. En daar komt de expertise van de praktijk Overheid om de hoek kijken. Een verwijzing naar een artikel over de normalisering is dan ook op zijn plaats. Want de betreffende hoogleraar is weliswaar nu nog ambtenaar, maar de vraag is of hij dat na 1 januari 2020 nog blijft. Voor meerdere werkgevers in de sector Zorg en Onderwijs is deze vraag eveneens relevant. Niet alleen bij Academische Ziekenhuizen werken medewerkers (nu nog) op basis een ambtelijke aanstelling, ook bij GGD’s en (een aantal) RAV’s, enkele universiteiten en het openbaar onderwijs kent men de ambtelijke status. Dat gaat veranderen. Ook over deze ontwikkelingen en wat dat voor uw organisatie betekent houdt Capra Advocaten u op de hoogte.

Expertteam

Ik noemde het al. Kwaliteit is voor ons kantoor belangrijk. Een oud-directeur verwoordde dit als volgt: ‘kwaliteit is de kurk waarop wij drijven’. Dat uitgangspunt hanteren wij nog steeds. Waar rechtsgebieden op onderdelen steeds complexer lijken te worden, ontstaan experts. Advocaten die zich hebben toegelegd op een specifiek onderwerp dat praktijkgroep overstijgend is. Sociale zekerheid, Integriteit, Wet normering topinkomens, Privacy-wetgeving, Medezeggenschapsrecht en Bestuurlijke Samenwerking. Het zijn specialismen die laten zich niet (alleen) laten vangen onder Onderwijs, Overheid of Zorg. Deze experts, die samen een expertteam vormen, verbinden de praktijkgroepen. Daarmee is de cirkel rond en kan hoogstaande kwaliteit worden geleverd binnen de praktijk Zorg, Onderwijs en Overheid.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Maartje Rutten

Maartje Rutten

Telefoon 073-613 13 45