Duo-werken en experts

Duo-werken en experts

Duo-werken en experts 150 150 Capra Advocaten

Capra is onmiskenbaar een bijzonder advocatenkantoor. Met 34 advocaten werken we vanuit vier vestigingen, verspreid over heel Nederland, allemaal op hetzelfde rechtsgebied. Wij adviseren en procederen op een terrein van het arbeidsrecht in het publieke domein en alles wat daaraan verwant is. Onze klanten zijn vooral werkgevers in de sectoren overheid, zorg, onderwijs en cultuur. Voor hen zijn wij een hoogwaardige, snelle en betrouwbare partner in het verlenen van advies en bijstand bij arbeidsverhoudingen. Deskundigheid, oplossingsgerichtheid, creativiteit en dienstvaardigheid zijn de kernbegrippen van onze professionele dienstverlening.

Dit unieke concept is gebaseerd op samenwerking. Samenwerking tussen de advocaten van Capra, samenwerking tussen de vestigingen van Capra, samenwerking tussen advocaten en het secretariaat, samenwerking met klanten en samenwerking met derden. Samenwerking is een van de grondgedachten achter arbeidsverhoudingen en dienstverleningsconcepten. We werken samen vanuit de gedachte dat het gezamenlijke product van onze samenwerking beter is dan het product van onze eigen inspanningen alleen. Samenwerking vereist inspanning en organisatie, maar levert uiteindelijk veel meer op en is daarom efficiënt. Samenwerking wordt bovendien als prettig ervaren. Een belangrijk deel van wat wel arbeidsvreugde wordt genoemd, is gelegen in het plezier dat men heeft in de samenwerking met anderen.

Tegen de achtergrond van het streven naar optimalisering van samenwerkingsrelaties, wil ik de aandacht vragen voor twee bijzondere samenwerkingsvormen die binnen Capra worden gehanteerd: duo-werken en experts.

Met duo-werken wordt bedoeld dat binnen Capra een dossier niet bij één, maar bij (ten minste) twee advocaten in behandeling is. De tweede advocaat zal meestal van dezelfde vestiging zijn, maar kan ook een advocaat van een andere vestiging zijn. De primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling van het dossier en het onderhouden van contacten met de klant, ligt bij de behandelend advocaat. Maar de tweede advocaat kent het dossier en de klant, werkt in een aantal gevallen samen met de behandelend advocaat aan het dossier en onderhoudt vaak ook contacten met de klant. Op deze manier bereiken we dat voor de klant vrijwel altijd een advocaat beschikbaar is die de klant kent en die goed van het dossier op de hoogte is en eventuele vragen op korte termijn kan beantwoorden.

De advocaten van Capra hebben zich bovendien ontwikkeld tot experts op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke samenwerking, aanbestedingsrecht, subsidierecht, pensioenrecht, Europees recht, grensoverschrijdende arbeid, arbeidsongeschiktheidswetgeving, fiscale aspecten van ontslagregelingen, medezeggenschapsrecht, arbeidsvoorwaardenvorming, openbaarheid van bestuur, bescherming persoonsgegevens. De expert heeft grote ervaring in de advisering over een dergelijk onderwerp en houdt de ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en literatuur nauwlettend in de gaten. Hij verzorgt cursussen of kennisbijeenkomsten en publiceert in de Capra Concreet of in vaktijdschriften. De deskundigheid van de expert staat vanzelfsprekend ter beschikking van iedere klant van Capra.

De samenwerking binnen Capra betekent in dit verband dat de advocaat die een dossier in behandeling heeft, zo nodig de expert raadpleegt over het specifieke onderwerp van zijn deskundigheid, of de klant rechtstreeks in contact brengt met de expert. Zo bereiken we dat voor de klant steeds de optimale deskundigheid en dienstverlening ter beschikking staan. Onze website biedt meer informatie over onze diensten en werkterreinen.

Wij vertrouwen op een prettige samenwerking.

Contact over dit onderwerp

Gerelateerd

In memoriam: mr. Bart van Eijck 150 150 Capra Advocaten

In memoriam: mr. Bart van Eijck

Nieuws

lees meer
Wet open overheid 150 150 Capra Advocaten

Wet open overheid

Artikel

lees meer
Waar gaat uw bijzondere aandacht naar uit? 150 150 Capra Advocaten

Waar gaat uw bijzondere aandacht naar uit?

Waar gaat uw bijzondere aandacht naar uit?

lees meer
Capra Advocaten zwemt mee met Swim to Fight Cancer 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zwemt mee met Swim to Fight Cancer

Nieuws

lees meer
Online cursus van de Capra Academie 150 150 Capra Advocaten

Online cursus van de Capra Academie

Nieuws

lees meer
Onze maatregelen i.v.m. het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Onze maatregelen i.v.m. het coronavirus

Nieuws

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
In memoriam: mr. Pieter Joost Schaap 150 150 Capra Advocaten

In memoriam: mr. Pieter Joost Schaap

In memoriam

lees meer
Capra Advocaten zwemt mee met Swim to Fight Cancer 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zwemt mee met Swim to Fight Cancer

Nieuws

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg

Nieuws

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017 150 150 Capra Advocaten

Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017

Nieuws

lees meer
Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d’HuZes 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d’HuZes

Nieuws

lees meer
Duo-werken en experts 150 150 Capra Advocaten

Duo-werken en experts

Artikel

lees meer
Terugblik bijeenkomst flexibele arbeidsrelaties in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Terugblik bijeenkomst flexibele arbeidsrelaties in de zorg

Artikel

lees meer
Webinar arbeidsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Webinar arbeidsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Viert uwe vierdagen! 150 150 Capra Advocaten

Viert uwe vierdagen!

Artikel

lees meer
Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt 150 150 Capra Advocaten

Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt

Artikel

lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’ 150 150 Capra Advocaten

Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
1 jaar Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

1 jaar Capra Maastricht

Artikel

lees meer
Van de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween … 150 150 Capra Advocaten

Van de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween …

Artikel

lees meer
Zorgsymposium Maastricht een succes 150 150 Capra Advocaten

Zorgsymposium Maastricht een succes

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: de eerste ervaringen 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Artikel

lees meer
De digitale advocaat: met alle vooroordelen van dien! 150 150 Capra Advocaten

De digitale advocaat: met alle vooroordelen van dien!

Artikel

lees meer
Over bloggende en twitterende ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Over bloggende en twitterende ambtenaren

Artikel

lees meer
Capra komt naar Maastricht! 150 150 Capra Advocaten

Capra komt naar Maastricht!

Artikel

lees meer
De kosten van ontslag 150 150 Capra Advocaten

De kosten van ontslag

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl