Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeids- en ambtenarenrecht?
Elke maand
het laatste
nieuws
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

16 april 2018

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Op 1 januari 2020 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dat klinkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt. Met de Capra Academie bereidt u zich goed voor op het arbeidsrecht voor ambtenaren. Tijdens de cursus Inleiding arbeidsrecht maakt u kennis met het civiele arbeidsrecht en de belangrijkste ins en outs. Na het volgen van de leergang Arbeidsrecht bent u volledig op de hoogte van het arbeidsrecht en kunt u de juridische kaders ook echt toepassen.   Lees verder >>

16 april 2018

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: gaat het arbeidsrecht wéér veranderen?

In oktober 2017 is in het regeerakkoord aangekondigd dat het arbeidsrecht weer gaat veranderen. Inmiddels is hiervoor de eerste concrete stap gezet. Op 9 april jl. is een concept wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans’ bevat wijzigingen voor het arbeidsrecht maar beoogt ook andere regels aan te passen, zoals de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Werkloosheidswet. De gedachte is dat de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kan worden verbeterd, als het voor werkgevers aantrekkelijker is om medewerkers in (vaste) dienst te nemen.   Lees verder >>

05 april 2018

Mag iedere ziekenhuismedewerker het patiëntendossier van Barbie inzien?

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) blijkt een aantrekkende werking te hebben. De zeer recente discussie rondom het inzien van het patiëntendossier van een Nederlandse realityster toont dit nog maar eens aan. Ook in een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of een medewerker op staande voet ontslagen mocht worden na het inzien van een EPD. Het Hof oordeelde dat dit mocht.   Lees verder >>

Nieuws

17 april 2018

Capra Advocaten zoekt een juridisch secretaresse

Capra advocaten is voor de vestiging Den Haag op zoek naar een enthousiaste en stressbestendige Juridisch Secretaresse m/v voor 40 uur per week ter ondersteuning van het bestaande secretariaat.   Lees verder >>

04 april 2018

Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017

De jury van de Jo Maes/Capra Prijs heeft zich wederom, dit jaar voor het laatst, belast met de mooie taak een keuze te maken uit de inzendingen van masterscripties op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. In het jaar 2017 zijn twee scripties ontvangen die beide van hoog niveau waren.   Lees verder >>

25 juni 2017

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.   Lees verder >>

Agenda

24 april 2018

Masterclass Gezond in dienst, wat nu?

Op dinsdagmiddag 24 april 2018 organiseert Capra Advocaten in samenwerking met Spark een masterclass 'Gezond in dienst ... wat nu?'. Spark is een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zich ten doel stelt vraag naar en aanbod van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen te brengen. Capra Advocaten is partner van Spark.   Lees verder >>

31 mei 2018

Kennisbijeenkomst actualiteiten Arbeids- en ambtenarenrecht in Heerhugowaard

Op donderdag 31 mei organiseert Capra Advocaten een kennisbijeenkomst over actualiteiten in het arbeids- en ambtenarenrecht. Deze keer komt het laatste nieuws rondom de Wnra aan de orde. Ook besteden we aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Lees verder >>

06 juni 2018

Cursus Normaliseren kun je leren in Groningen

Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de Capra Academie de cursus Normaliseren kun je leren. Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op de veranderingen die komen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.