Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van november 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Billijke vergoeding van € 370.000,- vanwege onzorgvuldig feitenonderzoek

Gerechtshof Amsterdam 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3089

Betreft een beschikking van het hof over de zaak van de Volkskrantrecensent over wie signalen van ongewenst gedrag werden ontvangen. Anders dan de kantonrechter oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat er geen sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, zodat er geen grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Aangezien een vruchtbare samenwerking (inmiddels) niet meer mogelijk is, kent het hof een billijke vergoeding ter hoogte van € 370.000 toe. Collega Esther van Gaal bespreekt in dit artikel de beschikking van het hof.

2. MeToo versus ook gij

In aansluiting op het artikel over de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 19 oktober 2021 staat collega Vincent van Cruijningen in dit artikel stil bij het optreden van de werkgever in deze zaak. Hij bespreekt waar het mis ging en welke fundamentele fouten zijn gemaakt door de werkgever. Vervolgens geeft hij aan hoe een werkgever dient te handelen indien er aanwijzingen zijn voor mogelijk ongewenst gedrag van een medewerker.

3. Arbeidsrechtelijke klassiekers voor op de werkvloer: Davelaar/Allspan

Hoge Raad 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1267

Met enige regelmaat schrijft collega Jan Blanken over arbeidsrechtelijke klassiekers op de werkvloer. In dit artikel gaat hij in op het arrest Davelaar/Allspan, een klassieker uit 2012 over de aansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verrichten. Het betreft een arrest waar onlangs expliciet naar verwees.

4. Vóór invoering Wnra ontslagen ambtenaar heeft recht op transitievergoeding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7123

In deze beschikking laat het hof zich uit over de vraag hoe het overgangsrecht zoals geregeld in de artikelen 14 tot en met 17 van de Wnra moeten worden uitgelegd in de situatie waarin het ontslagbesluit is genomen vóór 1 januari 2020 en het ontslag geëffectueerd wordt na die datum. Het hof merkt het ontslagbesluit aan als een opzegging in de zin van artikel 7:673 lid 1 onder a sub 1 BW en oordeelt dat de ambtenaar aanspraak maakt op een transitievergoeding van bijna € 55.000,-.

5. Ontslag op staande voet ambtenaar wegens betrokkenheid hennepplantage

Rechtbank Noord-Holland 21 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8122

Een ambtenaar, medewerkster personeelszaken, is op staande voet ontslagen, onder andere vanwege het feit dat zij betrokken is geweest bij het opzetten en in stand houden van een hennepkwekerij in haar woning. Volgens de kantonrechter levert deze gedraging een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Het plegen van een dergelijk ernstig strafbaar feit is een zodanige gedraging dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

6. Geen ontslagname door werknemer

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 21 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3189

In deze kwestie gaat het om de vraag of sprake is van ontslagname en zo ja, of de werknemer hieraan kan worden gehouden. Het hof stelt voorop dat in geval van ontslagname een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer is vereist. In verband met de ernstige gevolgen zal een werkgever niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer gericht is op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking. Onder omstandigheden kan op de werkgever een onderzoek- en/of informatieplicht rusten. Volgens het hof mocht de werkgever er niet van uitgaan dat de werknemer uit dienst wilde.

7. Ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Rechtbank Noord-Holland 21 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9291

Betrof een werknemer die sinds 2012 is verkozen als lid van de OR en op 7 september 2017 is uitgevallen wegens ziekte. De werkgever heeft het UWV gevraagd om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft die toestemming geweigerd, omdat werknemer lid is van de OR en er dus sprake is van een opzegverbod. De werkgever heeft zich vervolgens tot de kantonrechter gewend. De kantonrechter oordeelt dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met het OR-lidmaatschap. Hij passeert het opzegverbod en ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de overheid? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024

Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

lees meer
Een nieuwe cao voor de provincies! 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao voor de provincies!

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers

Artikel

lees meer
Nieuwe regeling aanspraken dienstongevallen veiligheidsregio’s 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe regeling aanspraken dienstongevallen veiligheidsregio’s

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl