Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten

Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten

Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Binnen uw organisatie zal ongetwijfeld wel eens personeel op detacheringsbasis werkzaam zijn. Het gaat dan veelal om medewerkers die vanuit een situatie van outplacement of reïntegratie tijdens ziekte of om ervaring op te doen, voor kortere of langere tijd door uw organisatie worden ingeleend.

De constructie is dan zo, dat u een detacheringsovereenkomst sluit met de organisatie waar de medewerker in dienst is.

Aan detachering lijken weinig juridische haken en ogen te kleven. Niet tevreden over de ingeleende medewerker, dan lijkt het vaak eenvoudig om met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn, de detacheringsovereenkomst op te zeggen. U denkt dan van de ingeleende medewerker af te zijn zonder verdere verplichtingen tot loondoorbetaling en uitkeringsaanspraken.

U kunt u hierin flink vergissen.

Het is belangrijk –als inlenende organisatie- dat u kritisch kijkt bij wie de medewerker die bij u op detacheringsbasis werkzaam zal zijn, feitelijk in dienst is. Is hij op basis van arbeidsovereenkomst in dienst van een detacheringsbureau of is hij aangesteld in ambtelijke dienst bij een overheidsinstelling?

Het verschil is namelijk, dat indien een medewerker op basis van een detacheringsovereenkomst binnen uw organisatie werkzaam is terwijl hij gelijktijdig een aanstelling heeft bij een andere overheidsorganisatie, hij geacht wordt door detachering bij uw organisatie bij u een tijdelijke aanstelling te hebben verkregen (zie o.a. CRvB 14 februari 2008, TAR 2008/ 109 (LJN: BC5576) en CRvB 17 april 2003, LJN:AF8422 en CRvB 11 november 2004, TAR 2005/9 (LJN:AR6912).

Dit betekent dus dat de ingeleende medewerker door detachering een ambtelijke rechtsverhouding met uw organisatie verkrijgt. Hij is daardoor belanghebbende bij bijvoorbeeld de beslissing om na afloop van de detachering geen vervolgaanstelling te verlenen of bij de beslissing om tussentijds de detachering op te zeggen. Het toetsingskader wordt dan niet gevormd door de inhoud van de detacheringsovereenkomst en de daarin neergelegde mogelijkheden tot opzegging maar door de binnen uw organisatie toepasselijke rechtspositieregeling en de daarin neergelegde regels omtrent tijdelijke aanstellingen.

Het zal duidelijk zijn dat beëindiging van de arbeidsrelatie met de gedetacheerde c.q. tijdelijk aangestelde dan een stuk lastiger zal zijn. Niet alleen zijn de spelregels anders maar vanuit de gedachte dat u gemakkelijk van een detacheringskracht af kunt komen, hebt u tijdens de detacheringsperiode mogelijk minder aandacht besteed aan bewijsvergaring voor het geval u de detacheringsovereenkomst zou willen beëindigen in de veronderstelling dat dat ook niet nodig zou zijn.

Er ontstaat géén tijdelijke aanstelling indien de medewerker vanuit een detacheringsbureau binnen uw organisatie werkzaam is. Let u hier echter wel goed op: is de medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst daadwerkelijk in dienst van het detacheringsbureau of fungeert het detacheringsbureau slechts als doorgeefluik en is de medewerker feitelijk bij een overheidsinstelling in dienst? Is van dat laatste sprake, dan kunt u ondanks de tussenschakel van het detacheringsbureau toch in de prijzen vallen.

Bij het aangaan van een detacheringsovereenkomst met een detacheringsbureau is niet altijd duidelijk bij wie de in te lenen medewerker feitelijk in dienst is. Veelal sluit u de overeenkomst rechtstreeks met het detacheringsbureau en vermeldt het detacheringsbureau de herkomst van de medewerker niet, waardoor te gemakkelijk wordt aangenomen dat de in te lenen medewerker bij het detacheringsbureau in dienst is, met alle mogelijke consequenties van dien.
Ik raad u dan ook aan om bij het inlenen van medewerkers via een detacheringsbureau altijd te controleren of de medewerker ook bij het detacheringsbureau in dienst is om te voorkomen dat u ten onrechte in de veronderstelling verkeert een flexibele arbeidskracht te hebben ingeleend.

Contact over dit onderwerp

Suzanne van Loon Capra Maastricht

Suzanne van Loon

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Algemene verordening gegevensbescherming
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 68

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer
Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten 150 150 Capra Advocaten

Algemene Rekenkamer: Rapportage focus op inhuur van docenten

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl