Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 2e kwartaal 2020

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 2e kwartaal 2020

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 2e kwartaal 2020 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de onderwijssector over het tweede kwartaal van 2020 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

De cao’s binnen de onderwijssector omvatten regelingen voor sociale zekerheid, zoals een regeling voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en een bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Teneinde onredelijke samenloop van zulke regelingen met de wettelijke transitievergoeding te voorkomen, kende de wet (artikel 7:673b, lid 1 BW) een regeling voor ‘gelijkwaardige voorzieningen’. Dit artikel is per 1 januari 2020 door inwerkingtreding van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) geschrapt. Het overgangsrecht van de Wab maakt aan de gelijkwaardige voorziening binnen het onderwijs echter niet direct een einde.

In deze editie van de nieuwsbrief besteedt Paula Berends aandacht aan het overgangsrecht van de Wab en aan het begrip ‘gelijkwaardige voorziening’, aan de hand van een interessante uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 23 januari 2020. In deze uitspraak heeft het hof geoordeeld dat de voorzieningen in geval van werkloosheid na ontslag op grond van de BWRHBO feitelijk gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. De werkgever, een Hbo-instelling, was dan ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Het gehele artikel van Paula Berends kunt u hier lezen.

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over niet genoten verlof in het VO tijdens zwangerschapsverlof

De discussie over niet genoten verlof tijdens vakantieperioden wegens zwangerschapsverlof wordt in de rechtbanken vrolijk verder gevoerd. Onlangs heeft de kantonrechter Den Haag hierover drie prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen over dit onderwerp. Onze collega bespreekt het in dit artikel.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!
Naar contact

Gerelateerd

Ontslag vanwege weigering vaccinatie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag vanwege weigering vaccinatie

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2) 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2)

Artikel

lees meer
Doorzoeken van de mailbox van de werknemer 150 150 Capra Advocaten

Doorzoeken van de mailbox van de werknemer

Artikel

lees meer
Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021

Artikel

lees meer
Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl