Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2020

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2020

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2020 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de onderwijssector over het derde kwartaal van 2020 bespreken we weer een selectie van rechterlijke uitspraken.

Kantonrechter Amsterdam: tussentijds beëindigen van een tijdelijke urenuitbreiding is niet toegestaan!

In een geschil tussen onderwijsinstelling Esprit en een van haar medewerksters stond de vraag centraal of de tijdelijke urenuitbreiding van de medewerkster van rechtswege was geëindigd. De school vond dat dit zo was, omdat de werkneemster al enige tijd geen werkzaamheden werden opgedragen en wees daarbij op artikel 10.a.2 cao VO 2018-2019 (thans artikel 10.2 cao VO 2020). Partijen waren het erover eens dat hier sprake was van een ontbindende voorwaarde. De werkneemster meende echter dat die ontbindende voorwaarde niet rechtsgeldig was en de kantonrechter gaf haar daarin gelijk. Sterker nog: de kantonrechter oordeelde dat de cao-bepaling nietig is.

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die leidt tot het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst, nog voordat de einddatum daarvan is bereikt. Zo’n voorwaarde is in het BW niet terug te vinden en is slechts toegestaan als aan strikte, uit de rechtspraak voortvloeiende, eisen is voldaan. Een belangrijk vereiste is dat geen van partijen invloed mag hebben op het intreden van de voorwaarde en dat was volgens de kantonrechter nu juist wél het geval, want de school kan doorgaans zelf bepalen of zij de werkneemster nog langer taken zal opdragen.

Ontslagrecht versoepeld? Eerste ontbinding op basis van de ‘cumulatiegrond’ een feit!

Ontslag op basis van twee ontslaggronden. Sinds 1 januari 2020 biedt de wet die mogelijkheid, maar uit de rechtspraak is inmiddels wel gebleken dat de rechter deze cumulatiegrond met een zekere terughoudendheid benadert. Op 6 juli 2020 was het eindelijk zover. Voor het eerst werd een arbeidsovereenkomst ontbonden op basis van de cumulatiegrond. Jacobien Frederix-Gianotten licht deze uitspraak toe.

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

In dit blog bespreekt Marien Korevaar vijf recente uitspraken op het gebied van publiek arbeidsrecht. Een aanrader voor wie bij een publiekrechtelijke instelling werkzaam is en/of interesse heeft in de ontwikkelingen in de rechtspraak na de normalisering van het ambtenarenrecht.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening? 150 150 Capra Advocaten

Advieskosten van een MR: wie betaalt de rekening?

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Vrijheid van meningsuiting 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Vrijheid van meningsuiting

Artikel

lees meer
De opzegtermijn en de opzegging door werknemer 150 150 Capra Advocaten

De opzegtermijn en de opzegging door werknemer

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl