Wet werken waar je wilt: reactie initiatiefnemers

Wet werken waar je wilt: reactie initiatiefnemers

Wet werken waar je wilt: reactie initiatiefnemers 150 150 Capra Advocaten

In mijn artikel getiteld ‘Wet werken waar je wilt: van de baan?’ van 15 november 2021 schreef ik over de conclusie en het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) ter zake het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’. In het kort heeft het ATR op 1 november 2021 geconcludeerd dat de onderbouwing van dit voorstel niet voldoende is voor een goed afgewogen besluitvorming. Het ATR adviseerde daarom de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel niet voort te zetten.

Hierna zijn de initiatiefnemers van het wetsvoorstel in hun brief van 16 december 2021 aan de Tweede Kamer, ingegaan op de adviezen van het ATR. In deze brief erkennen de initiatiefnemers dat de snel veranderde maatschappelijke houding ten aanzien van hybride werken kansen én onzekerheden met zich meebrengt. Enerzijds is de veranderde houding juist een kans om van hybride werken de nieuwe standaard te maken. Anderzijds is meer tijd nodig om de effecten van corona en meer thuiswerken echt duidelijk in beeld te krijgen. Met dit dilemma hebben de initiatiefnemers zichzelf geconfronteerd gezien.

Bij het uitblijven van ondersteunend beleid bestaat volgens de initiatiefnemers echter het risico dat na de coronacrisis teruggevallen wordt in het oude normaal. De initiatiefnemers beschouwen dit als een ongewenste ontwikkeling, omdat de coronacrisis juist als vliegwiel heeft gefunctioneerd voor het versnellen van deze trend. Voorkomen zou moeten worden dat hybride werken weer op de achtergrond verdwijnt, met name omdat het veel positieve effecten teweeg kan brengen voor werknemer, werkgever en de maatschappij zoals beschreven in de memorie van toelichting.

Alles afwegend komen de initiatiefnemers daarom tot de conclusie dat zij het – ondanks het negatieve advies van het ATR – wenselijk achten door te gaan met de behandeling van de wet, maar dat het wenselijk is om een evaluatiebepaling toe te voegen aan de initiatiefwet. Hierdoor kunnen de effecten van de wet op de arbeidsmarkt worden gemonitord en geëvalueerd. De initiatiefnemers stellen voor dit te doen na een periode van 18 maanden.

De komende tijd zal de Tweede Kamer hierover een standpunt innemen. Over nieuwe ontwikkelingen zal ik u (blijven) informeren.

Contact over dit onderwerp

Esther van Gaal Capra Den Bosch

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22

Gerelateerd

Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl