Cursus Actualiteiten en verdieping WIA
Print pagina

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA
Sprekers:
Locatie:
Utrecht
Datum:
21 november 2017
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
21 november 2017
Locatie:
Utrecht
Datum:
21 november 2017
Geplaatst op:
21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Tijdens de cursus Actualiteiten en verdieping WIA wordt u in één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De cursus kent een praktische insteek met ruimte voor discussie en vragen. De ontwikkelingen zullen zoveel mogelijk aan de hand van concrete casuïstiek worden belicht.

Inhoud cursus
In de cursus Actualiteiten en Verdieping WIA wordt allereerst een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Een aantal van de meest belangwekkende (recente) uitspraken zal concreet worden besproken, evenals het meest actuele toetsingskader van het UWV ten aanzien van de WIA-aanvraag en de "Poortwachterstoets". Daarnaast zullen aan bod komen: actuele ziektebeelden zoals obesitas en verslaving in breder verband; de no risk-polis en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

De cursus wordt gegeven door Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven dan wel werkzaam zijn binnen de overheid op het gebied van het ambtenarenrecht.  

Duur
1 dagdeel

12:30 uur: ontvangst en lunch
13:15 uur aanvang cursus
16:45 uur: einde cursus

Kosten
De kosten voor deze cursus Actualiteiten WIA bedragen € 275,--.
Het cursusmateriaal ontvangt u digitaal.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen op 073-613 13 45.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

De toepassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (de WIA) leidt in de praktijk vaak tot vragen. In de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen die zich in de praktijk voordoen. Na afloop van de cursus kent u de weg in de WIA.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45