Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Toen ik een jongetje was luisterde ik graag naar een langspeelplaat met liedjes uit de televisieserie “Ja zuster, nee zuster”. Een van die liedjes was “Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan”. Het ging – dat zal u niet verbazen – over een man die even de kraan open had laten staan. Dat was zo erg niet, even dweilen en het was weer opgeruimd. In het lied werd die op zichzelf onbeduidende gebeurtenis door een dame aan een andere dame doorverteld, die het weer aan een andere dame doorvertelde, enzovoorts, en elke keer werd het een grotere ramp. In de eerste versie was alleen nog maar het hele huis ondergelopen, in de volgende de hele straat en ten slotte de hele stad, waarbij alle inwoners waren verdronken.

Aan dat liedje moest ik denken toen ik vorige week al chaufferend naar de radio luisterde. De dag daarvoor had ik dat ook al gedaan, en mij geërgerd aan een non-item over de nucleaire top. Er was namelijk, zo meldde een verslaggever, onderzoek verricht en daaruit bleek dat de escortservicebureaus in Den Haag in de periode waarin de top zou plaatsvinden al bijna volgeboekt waren, door de belangstelling van de deelnemers. Bij nader luisteren bleek het onderzoek te hebben bestaan uit een telefoontje met één eigenaresse van een escortservicebureau. Die meldde dat er in de bewuste periode al vier van haar werkneemsters besproken waren. Of zij daarmee al bijna volgeboekt was meldde zij niet, en, nee, ze ging niet zeggen of die dames ook door topdeelnemers waren geboekt.

Flauwekul, dus. Uit dit onderzoek blijkt helemaal niks. Er blijk zelfs niet uit dat ook maar één topper de wens heeft geuit een dame van lichte zeden in te huren.

Niettemin hoorde ik de volgende dag een andere verslaggever een Haagse wethouder onverhoeds confronteren met de stelling dat de escortbureaus al volgeboekt waren voor de periode van de nucleaire top. Hij probeerde de arme dame een moreel oordeel hierover te ontlokken. Dat ontweek zij overigens handig, en misschien had zij het ook niet (de partij waartoe zij behoort heeft het in elk geval niet). En toen moest ik aan Hendrik Haan denken.

Ik moet trouwens de laatste jaren steeds vaker aan Hendrik Haan denken. Steeds vaker hoor of lees ik opgeblazen dingetjes van niks, die door journalisten als ernstige misstanden worden afgeschilderd. Vaak worden daarbij personen door het slijk gehaald op een manier waarvoor een fatsoenlijk journalist zich zou moeten schamen. We hoeven van mij niet terug naar een samenleving waarin politici en hoge ambtenaren als “hoogwaardigheidsbekleders” worden gezien, ministers eerbiedig met “excellentie” en rechters even eerbiedig met “edelachtbare” worden aangesproken en kritische vragen aan zulke verheven functionarissen als uitermate onfatsoenlijk worden beschouwd.

Maar we zouden (weer) mogen inzien dat ook een politicus of hoge ambtenaar een mens is die er recht op heeft op een normale manier behandeld te worden. Ik hoor op de radio vaak politici geïnterviewd worden, en altijd valt mij de bijna beledigende toon van de ondervrager (ik kies dit woord bewust) op. Steeds vaker hoor ik een ondervrager die na elk antwoord overduidelijk laat blijken dat hij daar niets van gelooft, ook als hij geen enkele reden heeft om de geïnterviewde te wantrouwen.

Kritische journalistiek noemen ze dat, geloof ik. Dat is het niet. Het wantrouwen van elke mededeling van een gezagsdrager is even dom en even onkritisch als het blind geloven ervan.

Het is volkomen terecht dat er grote waarde gehecht wordt aan de integriteit van gezagsdragers. In dit verband verwijs ik graag naar dat wat elders in deze Capra Concreet wordt gemeld over het “screenen” van wethouders. Het is ook terecht dat journalisten niet-integer gedrag van gezagsdragers aan de kaak stellen. Maar daarbij moeten zij zelf wel integer te werk gaan, dus zonder zaken in twijfel te trekken als zij daar geen reden voor hebben en zonder een nat geworden keukenvloer te transformeren tot een watersnoodramp van ongekende proporties.

Pieter Joost Schaap
maart 2014

Over de auteur

Gerelateerd

Uitgesproken – New Hairstyle 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken – New Hairstyle

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2) 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2)

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Waarschuwing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hooghoudt 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hooghoudt

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Luxe broodjes

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
De hulp in de huishouding 150 150 Capra Advocaten

De hulp in de huishouding

Artikel

lees meer
Tapijt 150 150 Capra Advocaten

Tapijt

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Opzouten 150 150 Capra Advocaten

Opzouten

Artikel

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Huwelijk

Artikel

lees meer
Jan Derksen 150 150 Capra Advocaten

Jan Derksen

Artikel

lees meer
De gekozen burgemeester 150 150 Capra Advocaten

De gekozen burgemeester

Artikel

lees meer
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Artikel

lees meer
Caius asinus est 150 150 Capra Advocaten

Caius asinus est

Artikel

lees meer
Verboden 150 150 Capra Advocaten

Verboden

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Open brief aan de Minister van Justitie 150 150 Capra Advocaten

Open brief aan de Minister van Justitie

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Een wonderlijke uitspraak 150 150 Capra Advocaten

Een wonderlijke uitspraak

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl