Huwelijk

Huwelijk

Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Ik vergelijk een arbeidsrelatie wel eens met een huwelijk. Een huwelijk houdt stand zolang beide echtelieden dat willen. Als één van hen niet meer met de ander verder wil, kan die ander wel zeggen dat het huwelijk nog steeds heel goed is en dat van scheiden dus geen sprake kan zijn, maar daarmee wordt de scheiding niet tegengehouden. Stel dat de echtgenoot die niet wil scheiden een rechter zou vinden die zou zeggen: “Ik vind dit huwelijk inderdaad nog veel te goed voor een scheiding en die spreek ik dan ook niet uit, en ik verplicht u om samen in één huis te blijven wonen”, wat zou daarvan het gevolg zijn? Een zeer kil en onhartelijk verder samenleven, vermoed ik, dat wel eens nog akeliger zou kunnen zijn dan een echtscheiding. Gelukkig is de kans dat een Nederlandse rechter tot zo’n oordeel komt niet echt groot.

Ook in een arbeidsrelatie geldt dat, als één van de betrokkenen niet met de ander verder wil, er geen zegen meer op rust. De werknemer die van zijn werkgever te horen krijgt dat die hem kan missen als kiespijn en naar de rechter gaat stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden zal in veel gevallen van oordeel zijn dat zijn werkgever hem daarmee heel onaardig en onredelijk behandelt. Hij zal dan ook vinden dat hij door die behandeling schade lijdt (zeker een wat oudere werknemer vindt niet makkelijk een andere baan, en een WW-uitkering is niet echt een vetpot) en dat de werkgever die schade dient te vergoeden. Wat hij niet zal willen is dat de arbeidsrelatie in stand blijft. Hij zou dat misschien best willen als de verhoudingen ook weer normaal zouden worden, maar hij zal inzien dat de kans daarop erg klein is. Het is voor die werknemer niet bepaald een blij vooruitzicht om elke dag te gaan werken voor een werkgever die ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven geen prijs op zijn aanwezigheid te stellen. Vermoedelijk zal hij ook niet meer voor een baas willen werken die hem zo onheus heeft bejegend.

Rechters weten dat. Tot 1 juli 2015 werden daarom ontbindingsverzoeken veelal toegewezen, ook als zij lichtvaardig waren ingediend. Bij een lichtvaardig ingediend verzoek werd dan een hogere vergoeding toegekend, vanuit de gedachte dat de werkgever door onbehoorlijk gedrag de werknemer schade had berokkend, maar zo’n verzoek werd niet afgewezen, omdat het simpelweg niet vruchtbaar zou zijn om partijen weer tot elkaar te veroordelen.

Dat systeem werkte heel behoorlijk. Het is dan ook per 1 juli 2015, met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, afgeschaft. Sinds die tijd heeft de rechter (behalve in zeer uitzonderlijke gevallen) alleen de keus tussen het ontbinden van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een (lage) transitievergoeding aan de werknemer, en het afwijzen van het ontbindingsverzoek, waarmee de arbeidsrelatie dus in stand blijft.

Wat alle arbeidsjuristen tevoren al voorspelden en vreesden is sindsdien gebeurd: een veel groter percentage van alle ontbindingsverzoeken wordt afgewezen. De werkgever blijft in die gevallen zitten met een werknemer die hij niet wil en de werknemer met een werkgever die hem niet wil. Dat is voor beide partijen een erg slechte oplossing.

Natuurlijk zal in veel gevallen na het afwijzen van een ontbindingsverzoek overleg tussen partijen een oplossing brengen, die erin bestaat dat de werknemer alsnog vertrekt, maar met een hogere vergoeding dan de rechter had kunnen toekennen. Maar als de werkgever te kennen geeft dat hij zijn verlies neemt en de werknemer sans rancune weer zal toelaten tot zijn functie kan de werknemer zo’n oplossing in de vorm van een hogere vergoeding in ruil voor een vertrek niet afdwingen.

Ik vind dat geen verbetering ten opzichte van het oude systeem.

Pieter Joost Schaap

Over de auteur

Gerelateerd

Uitgesproken – New Hairstyle 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken – New Hairstyle

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2) 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2)

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Waarschuwing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hooghoudt 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hooghoudt

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Luxe broodjes

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
De hulp in de huishouding 150 150 Capra Advocaten

De hulp in de huishouding

Artikel

lees meer
Tapijt 150 150 Capra Advocaten

Tapijt

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Opzouten 150 150 Capra Advocaten

Opzouten

Artikel

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Huwelijk

Artikel

lees meer
Jan Derksen 150 150 Capra Advocaten

Jan Derksen

Artikel

lees meer
De gekozen burgemeester 150 150 Capra Advocaten

De gekozen burgemeester

Artikel

lees meer
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Artikel

lees meer
Caius asinus est 150 150 Capra Advocaten

Caius asinus est

Artikel

lees meer
Verboden 150 150 Capra Advocaten

Verboden

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Open brief aan de Minister van Justitie 150 150 Capra Advocaten

Open brief aan de Minister van Justitie

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Een wonderlijke uitspraak 150 150 Capra Advocaten

Een wonderlijke uitspraak

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl