Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Een ambtenaar was werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In 2011 sloot zij met die dienst een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst was vastgelegd dat haar in 2012 reorganisatieontslag zou worden verleend, en dat haar totdat zij de leeftijd van 65 jaar bereikte een uitkering zou worden toegekend.

Bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst had zij zich laten bijstaan door een gemachtigde, die ook voor een andere ambtenaar optrad. Die gemachtigde hield er rekening mee dat de pensioengerechtigde leeftijd wel eens zou kunnen gaan stijgen, en vroeg in de onderhandelingen aan de onderhandelaar van de IND om “de leeftijd van
65 jaar” te wijzigen in “de pensioengerechtigde leeftijd”.

De onderhandelaar van de IND mailde dezelfde dag terug: “Die aanpassing lijkt mij niet in het belang van uw cliënten. Zij kunnen immers nu al het recht op pensioen doen gelden, zij het met een (erg) lage uitkering. De bedoeling met deze zinsnede is dat de werkgever beiden de uitkering toezegt tot de maand waarin het recht op AOW ingaat, aangevuld met het opgebouwde pensioen. Als u dit desondanks anders ziet, dan verneem ik graag uw achterliggende doel”.

De gemachtigde van de ambtenaar liet zich door dit antwoord geruststellen en de bepaling over de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar bleef staan. De overeenkomst werd getekend en de ambtenaar werd ontslag verleend.

De ambtenaar vroeg zijn werkgever een paar jaar later om conform de bedoeling van de overeenkomst de uitkering door te betalen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Zij verwees daarbij naar het hierboven aangehaalde e-mailbericht. Ik neem aan dat zij inmiddels de leeftijd van 65 jaar had bereikt en dat haar werkgever de uitkering had beëindigd, maar de uitspraak vermeldt dat niet.

De werkgever wees dat verzoek af. De ambtenaar maakte bezwaar. De bezwarencommissie adviseerde om het bezwaar gegrond te verklaren, maar de werkgever verklaarde het bezwaar niettemin ongegrond. In beroep kreeg de ambtenaar ongelijk. Zij ging in hoger beroep, wat leidde tot de hier besproken uitspraak.

De Centrale Raad van Beroep overweegt allereerst dat de ambtenaar aan een vaststellingsovereenkomst kan worden gehouden, op grond van het rechtszekerheidsbeginsel (het rechtszekerheidsbeginsel is geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar een algemeen rechtsbeginsel, waar dus ook het bestuursorgaan aanspraken aan kan ontlenen). Vervolgens overwoog de Raad dat niet alleen naar de tekst van de overeenkomst moet worden gekeken, maar ook naar wat partijen op basis van die bepalingen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Dat is allemaal vaste jurisprudentie, en de lezer van de uitspraak verwacht op dit punt nog een korte verwijzing naar de e-mail van de onderhandelaar – die ook de overeenkomst namens de werkgever heeft getekend en dus bevoegd was om haar aan te gaan – en een gegrondverklaring van het hoger beroep.

Nee dus. De Raad vindt dat uit die e-mail niet kan worden afgeleid dat de werkgever bereid was in te stemmen met een wijziging van de overeenkomst in dier voege dat de uitkering door zou lopen tot de AOW-leeftijd. De werkgever had alleen maar uitgelegd dat de door de ambtenaar voorgestelde tekst onvoordeliger voor de ambtenaar was. Verder stelt de Raad dat de passage waarin de werkgever opmerkt dat hij de uitkering toekent tot de maand waarin het recht op AOW ingaat, moet worden gelezen in samenhang met de opmerking over het opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hm.

Ik heb die passage veertien keer in samenhang met de opmerking over het opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd gelezen, maar het helpt niet echt. Ik blijf de passage lezen als een toezegging dat de uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd zou worden toegekend.

Met heel veel goede wil zou ik de passage nog zo kunnen lezen dat de werkgever in de overeenkomst de leeftijd van 65 jaar had opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitkering zou doorlopen tot de destijds geldende AOW-leeftijd, en dat hij daarmee niet bedoelde een garantie af te geven dat bij wijziging van die leeftijd de uitkeringsduur ook zou wijzigen. Ik ga er maar vanuit dat de Raad dat ook doet.

De ambtenaar had er uiteraard beter aan gedaan om nog eens expliciet te vragen ook in de overeenkomst vast te leggen dat haar tot de AOW-gerechtigde leeftijd een uitkering zou worden toegekend.

Maar ik vind het niet vreemd dat de ambtenaar zich door de e-mail van de onderhandelaar gerust heeft laten stellen, en ik denk dat ik, als ik deze ambtenaar was, mij door mijn werkgever behoorlijk gepiepeld zou voelen. Deze uitspraak stemt mij dan ook niet vrolijk.

Over de auteur

Gerelateerd

Uitgesproken – New Hairstyle 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken – New Hairstyle

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2) 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2)

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Waarschuwing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hooghoudt 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hooghoudt

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Luxe broodjes

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
De hulp in de huishouding 150 150 Capra Advocaten

De hulp in de huishouding

Artikel

lees meer
Tapijt 150 150 Capra Advocaten

Tapijt

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Opzouten 150 150 Capra Advocaten

Opzouten

Artikel

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Huwelijk

Artikel

lees meer
Jan Derksen 150 150 Capra Advocaten

Jan Derksen

Artikel

lees meer
De gekozen burgemeester 150 150 Capra Advocaten

De gekozen burgemeester

Artikel

lees meer
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Artikel

lees meer
Caius asinus est 150 150 Capra Advocaten

Caius asinus est

Artikel

lees meer
Verboden 150 150 Capra Advocaten

Verboden

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Open brief aan de Minister van Justitie 150 150 Capra Advocaten

Open brief aan de Minister van Justitie

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Een wonderlijke uitspraak 150 150 Capra Advocaten

Een wonderlijke uitspraak

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl