Uitgesproken: Waarschuwing

Uitgesproken: Waarschuwing

Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Zoals de lezers van dit stukje weten is een disciplinaire straf die aan een ambtenaar wordt opgelegd een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De ambtenaar kan tegen die straf rechtsmiddelen aanwenden. Maar wat als de ambtenaar nu geen straf krijgt, maar een boze brief, waarin hem wordt gemeld dat zijn gedrag afkeurenswaardig is en dat hij dat voortaan moet nalaten, en dat hij, als hij toch weer de fout ingaat, bestraft zal worden?

Naar vaste jurisprudentie – zie bijvoorbeeld CRvB 18 mei 2006 – is zo’n brief geen besluit, maar een “normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen”, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Het verschil tussen zo’n brief en de straf van schriftelijke berisping is natuurlijk maar heel klein, en de ambtenaar die zo’n brief krijgt zal dat voelen als een berisping, maar de Centrale Raad van Beroep is onverbiddelijk: zo’n brief brengt geen rechtsgevolg teweeg en is dus geen besluit. Dat betekent dus ook dat die brief niet rechtens onaantastbaar wordt. Als het bestuursorgaan in een later stadium de ambtenaar voor een andere gedraging een straf oplegt en er daarbij op wijst dat de ambtenaar zich al eerder heeft misdragen kan de ambtenaar dan ook aanvoeren dat hij dat helemaal niet heeft gedaan, en een tot oordelen geroepen rechter zal dan moeten toetsen of de in de eerdere brief beschreven gedraging zich inderdaad heeft voorgedaan en zo ja, of zij afkeurenswaardig is. Dat is begrijpelijk: een waarschuwing is geen disciplinaire straf, en als je tegen zo’n blote waarschuwing beroep openstelt zou je dat ook moeten doen tegen de mededeling dat een door een ambtenaar gemaakte notitie beneden de maat is. Daar is geen beginnen aan.

Om het ingewikkelder te maken hanteert de Centrale Raad van Beroep de lijn dat een brief als hierboven beschreven wel een appellabel besluit is als het bestuursorgaan erin vermeldt dat de laakbaar geachte gedraging plichtsverzuim oplevert, ook al legt het bestuursorgaan geen disciplinaire straf op. Zie bijvoorbeeld CRvB 17 maart 2005. De ambtenaar die niets tegen die brief onderneemt, omdat er geen straf wordt opgelegd, kan in een eventuele latere procedure tegen een hem opgelegde straf die brief niet meer ter discussie stellen; dat hij zich al eerder aan plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt staat in rechte vast.

Waarom de constatering dat de ambtenaar zich aan plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt, ook als er geen straf wordt opgelegd, toch rechtsgevolg teweegbrengt legt de Centrale Raad van Beroep niet echt duidelijk uit, en ik kan het de lezers ook niet uitleggen, want ik begrijp het zelf niet. Het is een van die eigenaardigheden van het ambtenarenrecht waar de deskundige op dat rechtsgebied zijn voordeel mee kan doen en waar de leek over kan struikelen, en voor mij is dat fijn, maar ik heb de jurisprudentie over dit onderwerp altijd weinig klantvriendelijk gevonden. Volgens mij beoogt het bestuursrecht laagdrempelig te zijn, en deze jurisprudentie maakt het wat mij betreft nodeloos ingewikkeld.

Die jurisprudentie is nu nog iets ingewikkelder geworden. In zijn uitspraak van 18 januari 2018 had de Centrale Raad van Beroep te oordelen over een brief van het bestuursorgaan aan een ambtenaar. In die brief werd de ambtenaar medegedeeld dat haar een waarschuwing werd gegeven voor haar gedrag (ze had tegen iemand iets onaardigs gezegd over een collega). Daarbij werd gemeld dat ze dat niet meer mocht doen en dat, als ze dat toch deed, “zwaardere disciplinaire maatregelen” zouden volgen. Het bestuursorgaan verklaarde het bezwaar tegen die brief niet-ontvankelijk, omdat geen sprake was van een besluit, maar van een normaal sturingsmiddel. Dat is wat raar als je bedenkt dat het bestuursorgaan die waarschuwing zelf als disciplinaire maatregel had aangemerkt, maar het bestuursorgaan deed het toch, en de Centrale Raad van Beroep gaf het bestuursorgaan gelijk. Dat snap ik nog wel. Het bestuursorgaan is niet de instantie die bepaalt of iets een disciplinaire maatregel is. Dat doet de regelgever, en die had een waarschuwing niet als disciplinaire maatregel in de rechtspositieregeling (het ARAR) opgenomen. Maar dat het voor de ambtenaar, door de manier waarop het bestuursorgaan de brief had verwoord, wel heel erg verwarrend was had in de uitspraak tot uiting gebracht mogen worden.

Contact over dit onderwerp

Jos de Roover Capra Den Bosch

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Download(s)

Risicoanalyse integriteit wethouders

Download

Gerelateerd

Uitgesproken – New Hairstyle 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken – New Hairstyle

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2) 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2)

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Waarschuwing

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hooghoudt 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hooghoudt

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Luxe broodjes

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
De hulp in de huishouding 150 150 Capra Advocaten

De hulp in de huishouding

Artikel

lees meer
Tapijt 150 150 Capra Advocaten

Tapijt

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Opzouten 150 150 Capra Advocaten

Opzouten

Artikel

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Huwelijk

Artikel

lees meer
Jan Derksen 150 150 Capra Advocaten

Jan Derksen

Artikel

lees meer
De gekozen burgemeester 150 150 Capra Advocaten

De gekozen burgemeester

Artikel

lees meer
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Artikel

lees meer
Caius asinus est 150 150 Capra Advocaten

Caius asinus est

Artikel

lees meer
Verboden 150 150 Capra Advocaten

Verboden

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Open brief aan de Minister van Justitie 150 150 Capra Advocaten

Open brief aan de Minister van Justitie

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Een wonderlijke uitspraak 150 150 Capra Advocaten

Een wonderlijke uitspraak

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl