Politiek bestuurder en rechtspositie

Een bestuurder in het publieke domein draagt politieke verantwoordelijkheid. Dat kan rechtspositionele gevolgen hebben wanneer hij daarop wordt aangesproken. Hierin verschilt de positie van de politiek bestuurder met die van de “gewone “ambtenaar. Dat maakt de rechtspositie van de individuele bestuurder een bijzonder fenomeen. Daarom is de rechtspositie van de politieke ambtsdragers opgenomen in specifieke regelgeving. Die regeling is op 1 januari 2019 ingrijpend gewijzigd. De nieuwe rechtspositie is het sluitstuk van een meerjarig traject, waarbij de zeven vroegere rechtspositiebesluiten zijn gemoderniseerd en waar mogelijk geharmoniseerd.

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)

Op een politiek ambtsdrager is de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ontslagen bestuurder (of het nu een wethouder, burgemeester, gedeputeerde of minister is) in principe recht heeft op een uitkering. Anders dan de Werkloosheidswet (WW) kent de APPA namelijk niet het verwijtbaarheidscriterium. De uitkering wordt van rechtswege toegekend en is gebaseerd op de laatstelijk, onmiddellijk voor het ontslag, genoten bezoldiging.

Vragen over de rechtspositie van politiek bestuurders

Bestuursorganen en bestuurders komen regelmatig bij ons met vragen over hun rechtspositie. Het gaat daarbij vaak over interpretatie of uitleg van de regelgeving. Daarnaast ontvangen we vragen over de consequenties van ontslag van een bestuurder voor uitkering en pensioen. In dergelijke gevallen brengen wij alle gevolgen in kaart zodat op basis van een totaalbeeld een beslissing genomen kan worden.

Vroegtijdig betrekken bij vragen over de rechtspositie van politiek bestuurders

We merken dat we steeds vaker al in een vroeg stadium worden betrokken bij vragen over de rechtspositie van politiek bestuurders. Dat is goed omdat we dan kunnen helpen bij het voorkomen van een politieke controverse. Samen zoeken we naar een werkbare en een zo min mogelijke beschadigende oplossing voor alle partijen. We kunnen een wezenlijke bijdrage leveren bij het bereiken van die oplossing.

Direct
naar

Actueel

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer

Specialisten

Bart-Jeroen Boiten Capra Zwolle

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Jan Blanken Capra Den Haag

Jan Blanken

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 59
Ad Kerkhof Capra Advocaten Den Bosch

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl