Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Onderstaand vindt een overzicht van jurisprudentie die in onze nieuwsbrieven van 2021 aan bod is gekomen en kunt u deze teruglezen.

Selectie jurisprudentie januari 2021

Selectie jurisprudentie februari 2021

Selectie jurisprudentie maart 2021

Selectie jurisprudentie april 2021

Selectie jurisprudentie juni 2021

 1. Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen?
 2. Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling
 3. Niet meewerken aan re-integratie uit angst voor corona
 4. Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust!
 5. Passende uitkeringsregeling sector gemeenten
 6. De ambtelijke molens en de onverwijlde opzegging

Selectie jurisprudentie september 2021

 1. PI-zza incident
 2. Vernietigen verslag functioneringsgesprek niet (meer) mogelijk voor ambtenaren
 3. Hogere ontslagvergoeding na achteraf vervallen RVU-heffing?
 4. Toepassen eigen cao in plaats van cao Gemeenten
 5. Ontbindende voorwaarde VOG
 6. Nietig ontslag op staande voet in verband met weigering vaccinatie

Selectie jurisprudentie oktober 2021

 1. Ontslag brandweerman in verband met lidmaatschap Hells Angels
 2. Hoger beroep over een kerstcadeau
 3. Ontslag op staande voet dronken gemeenteambtenaar
 4. Wel of geen compensatie transitievergoeding?
 5. Cao-ontslagcommissie niet bevoegd om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
 6. Vergoeding voor bemiddeling zzp’er verboden

Selectie jurisprudentie november 2021

 1. Billijke vergoeding van € 370.000,- vanwege onzorgvuldig feitenonderzoek
 2. MeToo versus ook gij
 3. Arbeidsrechtelijke klassiekers voor op de werkvloer: Davelaar/Allspan
 4. Vóór invoering Wnra ontslagen ambtenaar heeft recht op transitievergoeding
 5. Ontslag op staande voet ambtenaar wegens betrokkenheid hennepplantage
 6. Geen ontslagname door werknemer
 7. Ontbinding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Selectie jurisprudentie december 2021

 1. Geen ontbinding op de e-grond ondanks strafrechtelijke veroordeling voor zware mishandeling van een collega
 2. Uitleg passende regeling als bedoeld in artikel 10.24 cao SGO
 3. Slapende DJI-medewerkers
 4. Onterecht ontslag vanwege re-integratie-inspanningen
 5. Werknemer werkt onvoldoende mee aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen
 6. UWV handelt onrechtmatig door gebrekkig deskundigenoordeel af te geven

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de overheidssector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl