Beloning en Wnt

Beloning en WNT in de zorg

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector, kort gezegd de WNT, stelt beperkingen aan salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. De WNT is ook voor de zorgsector relevant. Als meer wordt toegekend dan de WNT toestaat, kan het Ministerie het teveel toegekende bedrag terugvorderen.

WNT-vraagstukken binnen de sector zorg

Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over vragen die betrekking hebben op de WNT, bijvoorbeeld over de vraag of er uitzonderingen mogelijk zijn voor topfunctionarissen in ziekenhuizen. Of over de vraag of een bestuurder wel of niet topfunctionaris is in de zin van de WNT. Wat betreft wetgeving is er momenteel een wetsvoorstel aanhangig, met de strekking de werking van de WNT in de zorg uit te breiden.

Capra Advocaten adviseert over de toepassing van de WNT

We adviseren over de WNT en de ontwikkelingen die met deze wet verband houden. Daarbij kunt u denken aan het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden of wijzigingen van die arbeidsvoorwaarden, of het treffen van een beëindigingsregeling. Zo nodig treden wij op in procedures over de WNT. Dit kan zijn voor de zorginstelling maar ook, mits er geen sprake is van een belangenconflict, voor de topfunctionaris. Ook gemeenten en andere overheden, als subsidiegevers van zorginstellingen, kunnen wij over de WNT adviseren.

Heeft u vragen over de WNT binnen de zorg?

Wilt u meer weten over de toepassing van de WNT binnen uw zorginstelling? Wilt u een beëindigingsregeling treffen met een bestuurder en vraagt u zich af of deze past binnen de WNT? Neem dan contact op met onze specialisten.

Direct
naar

Actueel

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers 150 150 Capra Advocaten

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Artikel

lees meer
De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Vincent van Cruijningen Capra Den Bosch

Vincent van Cruijningen

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair), Wet Normering Topinkomens
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 57
Mark van de Laar Capra Maastricht

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl