Beloning en WNT

Beloning en Wet Normering Topinkomens

Sinds 1 januari 2013 is regelt de Wet Normering Topinkomens (WNT) dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet méér mogen verdienen dan een minister. Bij ontslag heeft een topfunctionaris recht op een door de wet gemaximeerde vergoeding. De maximale beloning is de afgelopen jaren al een paar keer verhoogd. Dat geldt niet voor de maximale beëindigingsvergoeding.

De WNT is ingewikkeld en wordt vaak aangepast

De WNT is technisch ingewikkeld en sinds de invoering al paar keer gewijzigd. De uitvoeringsregels van de WNT veranderen elk jaar.  Bij de gewijzigde uitvoeringsregels horen overgangsregels. Die maken toepassing van de WNT nog ingewikkelder. Daarnaast zijn er nog uitzonderingen op de hoofdregels van de WNT. Die geven in de praktijk vaak aanleiding tot discussie met accountants en andere partijen die toezicht moeten houden op de naleving van de WNT. De uitkomst hiervan is lastig te voorspellen, terwijl de belangen vaak groot zijn.

Capra Advocaten heeft veel ervaring met de WNT

Sinds 2013 hebben we veel ervaring opgedaan met de toepassing van de WNT binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Heeft u een algemene vraag over de WNT of wilt u weten hoe de WNT uitpakt binnen uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze WNT-specialisten.

Direct
naar

Beloning en WNT in de sectoren

Teaser Home

Beloning en WNT binnen de sector

Overheid

Teaser Onderwijs

Beloning en WNT binnen de sector

Onderwijs

Teaser Zorg

Beloning en WNT binnen de sector

Zorg

Actueel

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer

Specialisten

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Vincent van Cruijningen

Vincent van Cruijningen

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair), Wet Normering Topinkomens
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 57
Pieter Joost Schaap

Pieter Joost Schaap

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Medezeggenschapsrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 - 18 50 10 65
Leo Burger

Leo Burger

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht (politie)
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 98 00 75
Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Onze nieuwsbrief

Capra Concreet

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs & cultuur en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Klik hier voor het archief van de Capra Concreet.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl