Integriteit en de overheid

De overheid is bij uitstek de sector waarvan de samenleving integer handelen verwacht. We verwachten dat medewerkers onkreukbaar zijn en dat bestuurders en andere politieke ambtsdragers op een integere wijze hun functie uitoefenen. Grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling, discriminatie zijn onder meer integriteitsschendingen die het vertrouwen in de overheid doen afbrokkelen. Daarom hebben de meeste organisaties een integriteitsbeleid. Vaak is dit ook wettelijk verplicht gesteld.

Integriteit: bestuurlijk en ambtelijk

Binnen de sector overheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen bestuurlijke integriteit en ambtelijke integriteit. Binnen de politieke setting geldt een andere dynamiek dan binnen het ambtelijk apparaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wie er beslist wanneer een integriteitsschending heeft plaatsgevonden. In het politieke veld is het aan meerdere partijen om daar een standpunt over te vormen. Capra Advocaten heeft bijna een eeuw ervaring met beide aspecten en kan u daarom bij uitstek van dienst zijn op beide vlakken.

Risicoanalyse integriteit en bewustwording integriteit

Het bevorderen van de integriteit is als taak voor de burgemeester, Commissaris van de Koning en de dijkgraaf opgenomen in de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet. Eén van de middelen om aan deze taak invulling te geven is het uitvoeren van een risicoanalyse integriteit voor kandidaat bestuurders. Capra Advocaten heeft ruime ervaring in het uitvoeren hiervan waarbij aandacht wordt besteed aan de bewustwording van mogelijke integriteitsrisico’s of -valkuilen. U kunt er hier meer lezen over  integriteitsanalyses voor bestuurders van gemeentenprovincies of waterschappen.

Capra Advocaten heeft veel ervaring met integriteitsvraagstukken

Integriteit is een expertise van Capra Advocaten. We bieden deskundige ondersteuning bij het opstellen en de implementatie van integriteitsbeleid, bij voorlichting daarover, bij de preventie van integriteitsschendingen, bij onderzoeken naar (mogelijke) schendingen en bij de handhaving van integriteitsnormen. Lees hier meer over onze diensten.

Zowel binnen de bestuurlijke setting als binnen het ambtelijk apparaat verzorgen we ook workshops/dilemmatrainingen en bieden wij via de dochteronderneming van Capra, Integriteit.nl, een Online integriteitmodule. Verder verrichten wij feiten- en integriteitsonderzoeken. Hiervoor hebben wij een protocol ontwikkeld. Vanzelfsprekend adviseren wij ook over integriteitskwesties en over de te treffen maatregelen. Uiteraard voeren wij, indien nodig, ook juridische procedures.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over één van onze diensten? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.

Direct
naar

Actueel

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet

Artikel

lees meer

Specialisten

Bart Jeroen Boiten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94
Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69
Maartje Rutten

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl
Kvk nr. 27333997

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-760 06 09
maastricht@capra.nl