Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz
Print pagina

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz
Sprekers:
Locatie:
Utrecht
Datum:
10 oktober 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
10 oktober 2017
Locatie:
Utrecht
Datum:
10 oktober 2017
Geplaatst op:
10 oktober 2017
In de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz komen in één dag onder meer de volgende vraagstukken aan de orde:
  • Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz voor de overheidswerkgever en de ambtenaar?
  • Wat zijn de consequenties van de omvorming van ambtelijke rechtspositieregelingen voor het individuele en collectieve arbeidsrecht?
  • Welke mogelijkheden van geschilbeslechting zijn er na de omvorming c.q. welke mogelijkheden biedt de Wwz?
  • Wet werk en zekerheid: wat zijn de overige consequenties daarvan voor de praktijk?
  • Wwz in relatie tot ambtelijke rechtspositieregelingen.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en zich willen verdiepen in het arbeidsrecht.

Duur
De cursus duurt 2 dagdelen.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 590,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45