Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz
Print pagina

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz
Sprekers:
Locatie:
Utrecht
Datum:
10 oktober 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
10 oktober 2017
Locatie:
Utrecht
Datum:
10 oktober 2017
Geplaatst op:
10 oktober 2017
In de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz komen in één dag onder meer de volgende vraagstukken aan de orde:
  • Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz voor de overheidswerkgever en de ambtenaar?
  • Wat zijn de consequenties van de omvorming van ambtelijke rechtspositieregelingen voor het individuele en collectieve arbeidsrecht?
  • Welke mogelijkheden van geschilbeslechting zijn er na de omvorming c.q. welke mogelijkheden biedt de Wwz?
  • Wet werk en zekerheid: wat zijn de overige consequenties daarvan voor de praktijk?
  • Wwz in relatie tot ambtelijke rechtspositieregelingen.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en zich willen verdiepen in het arbeidsrecht.

Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven op dinsdag 10 oktober 2017 op een centrale locatie in Utrecht. Vanaf 09:30 heten wij u welkom. De cursus begint om 10:00 uur en duurt tot 16:30.

Kosten
De kosten voor de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz bedragen € 590,-.
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen (vestiging 's-Hertogenbosch).
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45