The times… they are a-changin’

The times… they are a-changin’

The times… they are a-changin’ 150 150 Capra Advocaten

Het was in 1964 dat Bob Dylan The times … they are a-changin’ uitbracht. Hoe helder zag hij het toen, hoe waar is het nu nog steeds. De tijden veranderen. Ook voor de advocatuur. De cliënt verandert, de vraag verandert en de dienstverlening verandert mee. Althans, dient mee te veranderen. De oorzaken? De snelheid van de samenleving waarin wij momenteel leven, de beschikbaarheid van informatie, de elkaar steeds sneller opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving, de veranderende arbeidsverhoudingen en het denken erover. En in het verlengde daarvan een overheid die met man en macht probeert zich aan te passen aan die ’turbo-maatschappij’. Met wisselend succes, denk ik te mogen zeggen.

Wij leven in een informatietijdperk, waarbij onze cliënten en relaties in arbeidsrechtelijke- en bestuursrechtelijke kwesties zelf door middel van de allesomvattende encyclopedie “Google” vaak al veel juridische informatie tot zich hebben genomen.

Het is niet langer de vraag wat wet, regelgeving en jurisprudentie zeggen: dat weet men vaak al. Het is veeleer de vraag hoe er mee omgegaan moet worden, of men zich op de juiste weg bevindt, of er valkuilen op die weg zijn en of er mogelijk betere alternatieven zijn dan de oplossing die men voor ogen heeft.
Men vraagt van de moderne advocaat iets anders dan de traditionele benadering van het dossier, de gedegen analyse en het dito advies. Uiteraard zijn er tal van zaken waarbij deze benadering het meest aangewezen is. Nee, sterker nog: de enige aangewezen weg is.

Vaak echter hebben cliënten meer, of wellicht beter, ‘eerder’ behoefte aan een juridische sparringpartner. Dit kan via de telefoon, via Skype of Facetime. De cliënt belt met een probleem, duidt zelf al de oplossingsrichting en in het gesprek met zijn advocaat spart hij, spiegelt hij, wordt de oplossingsrichting verder uitgewerkt en worden alternatieven onderzocht.

Korte, snelle efficiënte contacten zijn kernbegrippen voor moderne dienstverlening. Hierbij past een scherpe analyse van de advocaat en een snelle geest, waarbij echter, ook bij deze gewijzigde manier van werken, maar één basisvereiste centraal staat: kwaliteit moet geleverd worden. Hierbij past ook het vermogen om, zoals men dat wel noemt, ‘out of the box’ te kunnen denken, oplossingen te bedenken waar nog niet aan gedacht is, de bereidheid om zelf jurisprudentie te denken. Het kwaliteitsvereiste maakt echter dat ook het lef aanwezig moet zijn op nog niet begane paden te verkennen.

Kwaliteit manifesteert zich in vele gedaantes. Kwaliteit in de juridische inhoud van het advies, de bruikbaarheid ervan, de snelheid en de doelmatigheid. Het probleem wordt voorgelegd, de oplossing dient centraal te staan. In moderne verhoudingen past het niet langer dat, voordat een definitieve oplossing bereikt wordt, een juridisch adviestraject van weken, gevolgd door een besluitvormings- en beroepstraject van jaren, gevolgd wordt. Geen van de betrokken partijen is hiermee gebaat. Zij willen het ook niet.

Advocaten van Capra hebben zich, in het besef dat kwaliteit een mix van deskundigheid, doelmatigheid en snelheid is, meer en meer ontwikkeld tot een laagdrempelige counselor, als adviseur van de interne rechtspositiejurist en daarmee het bevoegd gezag, dan dat zij gebleven zijn bij de oude stiel van de advocaat die het dossier analyseert, hierover adviseert en zonodig procedeert. Dat laatste kan soms niet anders, maar een pragmatische, efficiënte, oplossingsgerichte wijze van advisering dient in deze veranderende tijden voorop te staan.

De auteur is niet meer werkzaam bij Capra Advocaten, voor vragen neem contact met één van onze specialisten.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

De Wet open overheid in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

De Wet open overheid in de zorgsector

Artikel

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering 150 150 Capra Advocaten

Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering

Artikel

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten 150 150 Capra Advocaten

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd 150 150 Capra Advocaten

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Het recht op vergetelheid in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Het medisch beroepsgeheim onder druk 150 150 Capra Advocaten

Het medisch beroepsgeheim onder druk

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Aanbesteden; een goed begin is het halve werk 150 150 Capra Advocaten

Aanbesteden; een goed begin is het halve werk

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl