Het overgangsrecht van de Wgr

Het overgangsrecht van de Wgr

Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Capra heeft al vaker aandacht besteed aan het feit dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015 is gewijzigd. Nu de gewijzigde Wgr het eenjarig jubileum nadert, is het een goed moment om stil te staan bij het overgangsrecht dat nog maar tot 1 januari 2016 geldt.

Het overgangsrecht bestaat uit vier artikelen en heeft betrekking op artikel 10, lid 2, artikel 13, leden 1 en 10 en artikel 14 van de Wgr. Deze artikelen gaan over het wijzigen van de bevoegdheden van het algemeen bestuur en over de samenstelling van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

Wijziging bevoegdheden algemeen bestuur

De mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen in artikel 10, lid 2 Wgr. Onder het oude recht kon het algemeen bestuur van het openbaar lichaam zelfstandig besluiten om bevoegdheden van de deelnemers aan zichzelf over te dragen, dus zonder dat die deelnemers daarover een besluit namen. Per 1 januari 2015 kan dat niet meer. Natuurlijk kunnen de deelnemers wel zelf besluiten om hun bevoegdheden over te dragen.

Voldoet een gemeenschappelijke regeling nog niet aan het nieuwe artikel 10, lid 2 Wgr, dan blijft op grond van het overgangsrecht het oude artikel 10, lid 2 Wgr nog tot 1 januari 2016 gelden.

Samenstelling algemeen bestuur

Artikel 13 Wgr regelt de samenstelling van het bestuur van het openbaar lichaam ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling en is ook per 1 januari 2015 gewijzigd. Onder het oude recht kwam het bijvoorbeeld regelmatig voor dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam van een raadsregeling (een gemeenschappelijke regeling getroffen door gemeenteraden) uitsluitend bestond uit wethouders. Dat mag niet meer. Voortaan moet op grond van het gewijzigde artikel 13 Wgr het algemeen bestuur van het openbaar lichaam ingesteld bij raadsregelingen bestaan uit raadsleden.

Bij een zogenaamde gemengde regeling (een gemeenschappelijke regeling die mede is getroffen door raden) bestaat nog wel de mogelijkheid dat alleen wethouders feitelijk het algemeen bestuur vormen.

Op grond van het overgangsrecht moet de samenstelling van het bestuur uiterlijk op 1 januari 2016 in overeenstemming zijn met het gewijzigde artikel 13 Wgr.

Samenstelling dagelijks bestuur

De leden van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam mogen nooit de meerderheid uitmaken van het algemeen bestuur, zo bepaalt het per 1 januari 2015 gewijzigde artikel 14 Wgr. Ook voor deze bepaling geldt dat hieraan uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn voldaan.

Het overgangsrecht eindigt op 1 januari 2016

Regelingen die op 1 januari 2016 niet aan de gewijzigde Wgr voldoen, zijn in strijd met de wet. Dat heeft tot gevolg dat het zittende bestuur niet bevoegd is om besluiten te nemen. U loopt dan het risico dat een rechter een onbevoegd genomen besluit vernietigt, met alle gevolgen van dien. Het is dus de hoogste tijd om actie te ondernemen als uw gemeenschappelijke regeling respectievelijk de samenstelling van het bestuur nog niet (geheel) voldoet aan de wet.

GR-scan

Capra kan u uiteraard ondersteunen bij het actualiseren van uw gemeenschappelijke regelingen. Om u van dienst te zijn, hebben wij bovendien de GR-scan ontwikkeld. De GR-scan houdt in dat wij uw gemeenschappelijke regeling toetsen aan de per 1 januari 2015 gewijzigde Wgr en op basis daarvan tekstvoorstellen aanreiken voor de aan te brengen veranderingen. Daarnaast kunnen wij bekijken of er nog andere wijzingen wenselijk zijn. In een afsluitend gesprek lichten wij onze bevindingen toe. In aanvulling op de GR-scan kunnen wij u vanzelfsprekend ook ondersteunen in de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling en bij het verder aanpassen van de gemeenschappelijke regeling.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

Artikel

lees meer
Omgevingswet 2022: Omgevingsdiensten, let op u saeck! 150 150 Capra Advocaten

Omgevingswet 2022: Omgevingsdiensten, let op u saeck!

Artikel

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
GR-scan 150 150 Capra Advocaten

GR-scan

Nieuws

lees meer
Samenwerking en de gewijzigde Wgr 150 150 Capra Advocaten

Samenwerking en de gewijzigde Wgr

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) 150 150 Capra Advocaten

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Artikel

lees meer
De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

De samenwerkende overheid

Artikel

lees meer
Werk, zorg en jeugd 150 150 Capra Advocaten

Werk, zorg en jeugd

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: de eerste ervaringen 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl