Mediation
Print pagina

Mediation
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Zoals u ongetwijfeld weet is Capra altijd eerst op zoek naar een oplossing die door alle partijen gezamenlijk wordt gedragen. In dat kader legt Capra u graag de mogelijkheden van mediation voor.

Wat is mediation?


Mediation is een vorm van gespreksbegeleiding door een onafhankelijke derde die kan worden ingezet in situaties van onbegrip tot geëscaleerd conflict. U kunt daarbij denken aan de relatie burger – overheid, klant – leverancier, werkgever – werknemer, binnen teams of afdelingen op het werk, maar ook aan andere samenwerkings- of samenlevingsverbanden. Als de mediator in een vroeg stadium wordt betrokken - misschien zou u het zelf nog helemaal niet een conflict noemen - kan de situatie snel weer worden vlot getrokken door adequate interventies. Mediation is ook nog mogelijk als partijen al in een juridische procedure betrokken zijn. De procedure wordt dan aangehouden voor de duur van de mediation.

Waarom mediation?


In de praktijk blijkt dat de werkelijke onderhandelingsruimte vaak pas tijdens de mediation ontstaat. Dit heeft te maken met de specifieke setting (de deelnemers komen om de kwestie op te lossen), de geheimhouding die van te voren wordt afgesproken en het feit dat over en weer duidelijk wordt wat de ander belangrijk vindt. In mediation kunnen de werkelijke belangen op tafel komen, omdat partijen hun strategische standpunten kunnen laten varen. Van de mediator mag u verwachten dat een ieder wordt aangesproken op zijn eigen aandeel in de kwestie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar een oplossing voor te vinden. Als eenmaal helder is waar het partijen werkelijk om te doen is, biedt dit vaak de sleutel voor die oplossing. Wanneer het geschil (gedeeltelijk) wordt opgelost, zal de mediator de gemaakte afspraken graag voor u vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen mediation boven procedure


Een mediationtraject heeft in vergelijking met een gerechtelijke procedure enkele voordelen:
  • een snelle oplossing (in plaats van jarenlang procederen);
  • het heft in eigen hand nemen (in plaats van afhankelijk te zijn van het oordeel van een rechter);
  • maatwerk voor beide partijen (de marges waarbinnen wordt onderhandeld kunnen ruimer zijn dan de kaders die een procedure biedt);
  • samenwerken (waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt);
  • beperken van kosten (de kosten van mediation kunnen door partijen worden gedeeld).

 
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Klachtenbehandelaar: de balancerende professional

Mediation in het onderwijs

Mediation in arbeidszaken deel II

Mediation in arbeidszaken

Foto(s) en film

Arbeidsconflict of ziekte

Arbeidsconflict of ziekte

Arbeidsconflict of ziekte