Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers 150 150 Capra Advocaten

Voor politieke ambtsdragers zoals ministers, wethouders en gedeputeerden, is de rechtspositie na hun aftreden geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). In deze wet zijn voorschriften opgenomen over de duur en de hoogte van de uitkering na ontslag, over de pensioenopbouw en daaruit voorvloeiende pensioenaanspraken, alsmede over de invaliditeitsuitkering en het nabestaandenpensioen. Sinds 15 augustus 2001 heeft de Appa rechtstreekse werking. Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Dijkstal uit 2004 heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met voorstellen om de Wet Appa te wijzigen.

Politieke ambtsdragers hebben op dit moment op grond van de Appa recht op wachtgeld. De uitkering wordt in principe toegekend voor een periode gelijk aan de tijd waarin de gewezen bestuurder in zijn ambt was benoemd. De minimumduur is twee jaar, de maximumduur is 6 jaar. Indien het ambt voor niet meer dan drie maanden werd vervuld bedraagt de uitkering zes maanden. Indien het ambt gedurende een periode van 10 jaar of langer aaneengesloten werd vervuld (of in een tijdsbestek van 12 jaar minstens 10 jaar) en indien de gewezen bestuurder op de datum van het aftreden 50 jaar of ouder is, wordt de uitkering verlengd tot de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van de uitkeringsaanspraken bedraagt het eerste jaar 80% van de laatstgenoten wedde (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) en vanaf het tweede jaar 70%. De uitkering wordt aangepast aan de algemene salarisontwikkelingen binnen de sector Rijk.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen om de Wet Appa te wijzigen. De belangrijkste wijziging is de leeftijd waarop gewezen bestuurders in aanmerking komen voor een verlenging tot de leeftijd van 65 jaar. Deze leeftijd is verhoogd van 50 naar 55 jaar. Voorts wordt de maximale duur van de periode gedurende welke men recht heeft op wachtgeld verlaagd van zes naar vier jaar. Alle neveninkomsten van politieke ambtsdragers worden openbaar gemaakt en inkomsten uit nevenfuncties moeten vanaf een bepaald bedrag gedeeltelijk in mindering worden gebracht op de bezoldiging. Tenslotte wordt de sollicitatieverplichting aangepast in die zin dat de politieke ambtsdrager tot zijn 65ste jaar gehouden is om sollicitatieactiviteiten te verrichten. Voor zittende bestuurders zal een overgangsrecht worden vastgesteld.
Overigens zullen de salarissen van politieke ambtsdragers – in afwijking van het advies van de commissie Dijkstal – niet verhoogd worden. Het kabinet vond het ongewenst om in een tijd waarin bezuinigd moet worden, de voorgestelde salarisverhogingen door te voeren.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Esther van Gaal
Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur 800 533 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen? 150 150 Capra Advocaten

Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt 150 150 Capra Advocaten

Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt

Artikel

lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’ 150 150 Capra Advocaten

Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl